Studerende til understøttelse af eksterne projekter, events og aktiviteter

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab søger en studerende pr. 1. februar 2019 til at bistå instituttets eksterne projekter med støtte til administrative opgaver – herunder støtte til afvikling af konferencer, events og andre faglige aktiviteter. 
 
Du vil primært indgå i varetagelsen af følgende opgaver:  
• bestilling af rejser, hotel og bespisning 
• afregning, kontering, afrapportering 
• praktiske arrangementer, lokalebooking, transport mv. 
 
Vi forventer, at du:   
• er indskrevet på en videregående uddannelse og er aktiv studerende  
• er systematisk og sætter en ære i at løse dine opgaver grundigt  
• er arbejdsom og effektiv  
• er serviceorienteret og klar og tydelig i din kommunikation  
• gerne giver andre en hjælpende hånd  
• har gode skriftlige formidlingskompetencer på dansk og engelsk 
• har gåpåmod og kan arbejde selvstændigt  
 
Det er en fordel, hvis du har erfaring med lignende arbejde fra tidligere ansættelser.  
 
Løn og ansættelsesvilkår   
Stillingen er midlertidig og udløber efter to år. Den gennemsnitlige arbejdstid er gennemsnitligt 8 timer pr. uge, men timetallet kan variere, idet arbejdsmængden følger de eksterne projekters planlægning af aktiviteter. En vis mængde opgaver må forventes at ligge i sommer(ferie)perioden. 
 
Opgaverne løses i samarbejde med fastansatte medarbejdere. Der vil være oplæring og løbende supervision.   
 
Ansættelse og aflønning sker efter aftale mellem Finansministeriet og HK med løn efter anciennitet i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-s) og Organisationsaftalen for HK/Stat. Minimumstimelønnen udgør kr. 123,04 (1. oktober 2018)  
 
Yderligere information  
For yderligere information om stillingen kan du kontakte institutadministrator Gyrd Foss (gyrd@hum.ku.dk) eller ressource - og økonomikoordinator Marianne Onana (onana@hum.ku.dk)  
 
Din ansøgning  
Send ansøgning, karakterudskrift og CV elektronisk via jobportalen (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget). Ansøgningsfristen for stillingen er den 23. januar 2019.  
 
Vi holder ansættelsessamtaler løbende med tiltrædelse 1. februar 2019.
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Gyrd Erik Foss
E-mail: gyrd@hum.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 23-01-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2019
Afdeling/Sted: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Søg i stillinger