Center for tidlig Indsats og familieforskning (CIF), Institut for Psykologi søger projektkoordinator til Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP)

Center for tidlig Indsats og familieforskning (CIF), Institut for Psykologi søger projektkoordinator til Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP)  
 
CIF på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet søger en projektkoordinator med erfaring med at kommunikere med mange typer mennesker, og som kan lide at have mange bolde i luften.  
 
Om os  
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) arbejder for at styrke den sociale – og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreressourcer og 0-5 årige spæd- og småbørns psykiske sundhed. I vores projekter fokuserer vi på at bygge bro mellem forskning og praksis og på betydningen af tværprofessionelle indsatser, og vi samarbejder med en række fagprofessionelle indenfor området, fx sundhedsplejersker, psykologer og pædagoger. Læs mere om CIF her: https://www.psy.ku.dk/cif  
 
Stillingen  
Du skal indgå som projektkoordinator i Copenhagen Infant Mental Health Project, CIMHP. Stillingen involverer planlægning af hjemmebesøg hos sårbare spædbørnsfamilier, koordinering af familiernes deltagelse i behandlingsindsatser, samt planlægning af undersøgelser og et tæt samarbejde med sundhedsplejerskerne i Københavns Kommune. Endvidere vil du i mindre omfang skulle foretage kvalitative interviews med familier, som har deltaget i CIMHP samt være ansvarlig for at administrere CIFs hjemmeside.  
Du vil blive et vigtigt bindeled mellem forskere, projektdeltagere og samarbejdspartnere fra Københavns Kommune og skal bidrage til velkoordinerede og sammenhængende forløb for deltagerne samt understøtte et velfungerende samarbejde i forskningsgruppen. Dit daglige arbejde vil bestå af mange, vekslende opgaver, og du skal derfor være i stand til at bevare overblikket og selvstændigt prioritere din tid.  
 
Dine arbejdsopgaver  
• Kontakt med familier, der deltager i CIMHP  
• Planlægge undersøgelser og behandling af familier der deltager i CIMHP  
• Gennemføre kvalitative interviews  
• Administrere og opdatere CIFs hjemmeside  
• Dataregistrering  
• Arbejde med surveys i SurveyXact  
• Planlægning af møder, mødereferater og –opfølgning  
• Koordinering af studentermedhjælpere og planlægning af deres opgaver  
 
Vi forventer, at du  
• Har relevant akademisk uddannelse  
• Har erfaring med projektkoordinering  
• Har interesse for forskning – og gerne indblik i psykologiske screenings- og behandlingsmetoder, fx ADBB og COS-P  
• Er god til at danne dig et overblik, planlægge og prioritere og arbejder struktureret og systematisk  
• Tager ansvar for de opgaver, du får tildelt og er fleksibel i forhold til opgaveløsning  
• Kan arbejde selvstændigt  
• Har gode evner for samarbejde, overblik og struktur  
  
Vi tilbyder  
Et dynamisk arbejdsmiljø i et team bestående af psykologer, phd-studerende, projektkoordinatorer og forskere, som alle brænder for at gøre en forskel for sårbare spædbørnsfamilier i Danmark.  
Vi har lokaler på Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 1353, København K, som ligger tæt på Nørreport Station.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Stillingen er 2-årig og normeret til 30 timer med ansættelse 1.marts 2019. Ansættelse og aflønning sker efter aftale mellem Finansministeriet og overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten). Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der er desuden mulighed for forhandling af et personligt tillæg i henhold til reglerne for Ny Løn.  
 
Ansøgning  
Send ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget) senest d. 20. januar 2019. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 4. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Om vores arbejdsplads  
Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.  
 
For yderligere oplysninger kontakt: Johanne Smith-Nielsen på e-mail: johanne.smith-Nielsen@psy.ku.dk  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 20-01-2019
Ansættelsesdato: 01-03-2019
Afdeling/Sted: Center for tidlig Indsats og familieforskning (CIF)

Søg i stillinger