Det Teologiske Fakultet søger hermed en tyskkyndig studentermedhjælp til en særlig tilrettelagt lektiecafé

Det Teologiske Fakultet søger hermed en tyskkyndig studentermedhjælp til en særlig tilrettelagt lektiecafé (i alt 35 timer for et helt semester) i forårssemestret 2019 med særlig henblik på at understøtte de studerende læsning af tyske tekster i forbindelse med de udbudte kurser og eventuelle selvvalgte temaer.  
 
Vejledningstimerne planlægges i samarbejde med studielederen, så de passer ind i din egen undervisningsplan. 
 
Det er en fordel, hvis du er studerende ved Det Teologiske Fakultet men ikke en betingelse. I udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på dine kundskaber i at læse og forstå tysk. 
 
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter reglerne i overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund/Foreningen af Danske Lægestuderende for studenterundervisere ved universiteterne med tilhørende protokollat. Minimumstimelønnen er kr. 161,58 (1. oktober 2018-niveau). Du vil blive løn-indplaceret på baggrund af tidligere ansættelser. 
 
Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Studieleder Carsten Selch Jensen, på enten csj@teol.ku.dk eller 35 32 37 81. 
 
Ansøgning
Ansøgning, vedlagt eksamensudskrift fremsendes senest mandag den 22. januar 2019 kl. 12:00. Ansættelse vil ske snarest derefter. 
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 22-01-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2019
Afdeling/Sted: Det Teologiske Fakultet

Søg i stillinger