Juridisk studerende til Fakultetssekretariatet på KU SCIENCE, Kontoret for Ledelse og Kommunikation

Kontoret for Ledelse og Kommunikation ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet søger en juridisk studerende med tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest derefter.  
 
Om os 
Husjuristfunktionen er placeret i kontoret SCIENCE Ledelse og Kommunikation, som er en del af Fakultetssekretariatet. Fakultetssekretariatet skal sikre, at den samlede administration på fakultetet baserer sig på fælles regler og retningslinjer samt naturligvis den lovgivning, vi er underlagt. Med det for øje rådgiver og vejleder sekretariatet direktionen, institutter og centre i spørgsmål inden for ovenstående områder.  
 
Arbejdsopgaver 
Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt. Som ansat i den offentlige forvaltning vil du skulle arbejde inden for offentlighedsloven og forvaltningsloven. Du vil stifte bekendtskab med en lang række generelle juridiske opgaver indenfor bl.a. kontrakt- og aftaleretten, General Data Protection (GDPR), forsikringsforhold, aktindsigt og statsstøttereglerne. Du vil skulle arbejde tæt sammen med fakultetets to husjurister, og dit arbejdssted vil være Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.  
 
Vi forventer, at du 
  • er studerende på kandidatdelen på studiet cand.jur. eller cand.merc.jur. 
  • er fagligt velfunderet 
  • er udadvendt og serviceminded 
  • ikke er bange for at kaste dig ud i nye udfordringer 
  • kan begå dig på dansk og engelsk, i både skrift og tale 
Vi tilbyder  
Vi tilbyder afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver.  Arbejdstiden er i gennemsnit 7 timer om ugen. Timerne fordeles efter nærmere aftale. Vi vil altid være fleksible i forbindelse med dine eksamensperioder, men forventer så til gengæld, at du kan yde en ekstra indsats på andre tidspunkter. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Du vil blive ansat og aflønnet som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejderer (HK) hvor timelønnen er anciennitetsbestemt. Den aktuelle minimumstimeløn er 123,04 kr.  
 
Din ansøgning 
Er du interesseret i stillingen bedes du sende os ansøgning, kopi af studieblad, CV og eventuelle anbefalinger skal sendes via hjemmesiden http://www.jobportal.ku.dk. Tryk på linket 'Søg Stillingen' nederst i opslaget senest 27. januar 2019.   
 
Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Yderligere spørgsmål 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til husjurist Susanne Tang, telefon 51700130.  
 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr. 
 
Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på http://www.science.ku.dk/ 
 
 
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Susanne Tang

Info

Ansøgningsfrist: 27-01-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2019
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: SCIENCE Ledelse og Kommunikation

Søg i stillinger