Student til Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked (WELMA), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Forskningscenter WELMA på Det Juridiske fakultet søger en stud.jur. med gode faglige kundskaber inden for WELMAs forskningsområder, gode sprogkundskaber og digitale kompetencer.

Centrets forskningsmæssige mål er at oparbejde et retsvidenskabeligt grundlag for beskrivelsen af velfærdssamfundet i den fortløbende dansk-europæiske integrationsproces.

Læs mere om centrets aktiviteter og grundlag på www.jura.ku.dk/welma.

 

Arbejdsopgaver

Arbejdet vil fortrinsvis bestå i administrative og praktiske opgaver i tilknytning til centrets faglige prioriteringer.

 

Vi forestiller os, at du

• Er stud.jur.

• At du har minimum 1 1/2 år tilbage af din uddannelse

• Har gode engelskkundskaber både i tale og skrift

• Har et godt kendskab til og interesse for IT

 

Løn og ansættelsesvilkår

Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelse og aktiv studerende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for HK/STAT med indplacering som studerende. Minimumstimelønnen er 124,18 kr. (1. april 2019)

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 10 timer. Placeringen af timerne aftales nærmere.

Vi tager hensyn til perioder, hvor du læser/går til eksamen, når vi tilrettelægger arbejdet.

Tiltrædelse i henhold til aftale.

 

Ansøgningen

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en kortfattet, elektronisk ansøgning med CV og eksamensbevis (karaktererne vil indgå som en del af ansøgningen) ved at gå ind på Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget). Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 30. september 2019.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler hurtigt efter ansøgningsfristens udløb.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forskningscenterleder Michael Gøtze, tlf. 35323178.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 75 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 50 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 450 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 30-09-2019
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Søg i stillinger