Institutadministrator - Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Har du lyst til at være det administrative omdrejningspunkt på et af Europas førende statskundskabsinstitutter?

Vi søger en dynamisk og udviklingsorienteret leder, som kan stå for en effektiv daglig drift af instituttets administration og medvirke til implementeringen af institutlederens og dekanens visioner for Institut for Statskundskab og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Du vil derfor få indflydelse også på den strategiske udvikling af instituttet.

Som Institutadministrator får du det daglige ansvar for at koordinere og lede instituttets administrative medarbejdere, på ca. 20 personer. Du bliver administrationens bindeled til universitetets øvrige administration og kommer bl.a. til at indgå i forskellige projekter omkring organiseringen af det administrative område på fakultetet som helhed. Du samarbejder ligeledes tæt med det videnskabelige personale.

Du får selv afgørende indflydelse på jobbets udvikling i vekselvirkning med instituttets øvrige ledelse og de administrative medarbejdere og kan desuden engagere dig i udviklingsprojekter på fakultets- og universitetsniveau. Institutadministratoren refererer til institutlederen og indgår i instituttets ledelsesgruppe. Du skal være indstillet på, at der kan komme ændringer på det administrative område på fakultetet, som vil få betydning for ledelsesopgaven.

Institutadministratorens primære ansvarsområder:

  • Ledelse af instituttets administrative medarbejdere, der varetager opgaver inden for bl.a. økonomi, forskerservice og studieadministration
  • Sparringpartner for institutlederen, de videnskabelige medarbejdere og ledelse af diverse udviklingsprojekter
  • Overordnet økonomistyring i tæt samarbejde med institutleder og fakultetets økonomicenter, herunder budgettering, budgetopfølgning og årsafslutning inden for KU’s budgetmodel
  • Forefaldende komplekse driftsopgaver, herunder diverse indberetninger og IT 

Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk uddannelse, og

  • har lyst og evner til at lede en travl administration
  • har erfaring med økonomistyring og budgetlægning
  • kan uddelegere, men også selv udføre driftsopgaver hurtigt og effektivt
  • er en dygtig forandringsleder, som med faglig tyngde kan bidrage til administrativ organisering med henblik på at sikre dels udvikling og rationalisering af arbejdsgange og rutiner, dels effektiv og serviceorienteret administration på instituttet
  • kan udøve anerkendende personaleledelse med fokus på at inddrage og motivere medarbejderne
  • er en dygtig og erfaren kommunikator, både mundtligt og skriftligt på dansk og på engelsk

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst for Akademikere i staten mellem Finansministeriet og Den akademiske centralorganisation. Stillingen er en fuldtidsstilling som chefkonsulent med personaleledelse med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.  

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til viceinstitutleder Jacob Gerner Hariri, tlf. 3532 3567, eller konsulent Susanne Bentkjær, Mercuri Urval, tlf. 2125 2314.

Ansøgning bilagt CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelle referencer bedes sendt online via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget. Vi gør opmærksom på at et eksternt bureau vil få adgang til alle ansøgeres materiale med henblik på assistance ved rekrutteringen til denne stilling.

Ansøgningsfrist: 18. september 2019. Jobsamtalerne forventes afholdt ultimo september/primo oktober 2019.

Vores arbejdsplads

Institut for Statskundskab har med sine populære og relevante uddannelser succes med at tiltrække og fastholde både danske og internationale forskere og undervisere i absolut særklasse. Der er tradition for, at ledende poster i vores samfund beklædes af statskundskabskandidater, og efterspørgslen på kandidaterne er stor i både den offentlige og private sektor. I udlandet udfylder vores kandidater også kvalificerede stillinger, f.eks. i internationale organisationer. Instituttet har over 2.100 studerende, ca. 70 videnskabeligt ansatte samt ca. 40 ph.d.-studerende og ca. 20 administrative medarbejdere. Instituttet er yderligere beskrevet på: www.polsci.ku.dk.

 

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jacob Gerner Hariri
E-mail: jgh@ifs.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 18-09-2019
Ansættelsesdato: 01-12-2019
Afdeling/Sted: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Søg i stillinger