Projektøkonom til stort og dynamisk institut

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Science, Københavns Universitet (KU), har en ledig stilling som kontorfunktionær til projektøkonomi til besættelse 1. november 2019. Stillingen er organisatorisk placeret i IGNs økonomiteam på 10 økonomimedarbejdere, der til daglig ledes af en teamkoordinator, men personalemæssigt refererer til IGNs administrationschef. Teamet er ét ud af tre teams i et samlet sekretariat på knap 30 personer.

Om IGN

IGN forsker, underviser, rådgiver og formidler inden for geologi, geografi, skov, natur og biomasse, parkforvaltning, landskabsarkitektur og planlægning i samarbejde med virksomheder, myndigheder, organisationer og andre universiteter og forskningsinstitutioner. Instituttets aktiviteter finansieres af en lang række kilder, herunder EU, offentlige myndigheder, forskningsråd, fonde, erhvervslivet mv.

Da Instituttet har tre hovedadresser i København, Frederiksberg og i Nødebo, forventer vi at du er mobil og parat til at bruge instituttets tjenestebiler, alternativt egen bil, i det omfang din tilstedeværelse er påkrævet uden for kontoret. Langt hovedparten af arbejdet vil dog foregå på Frederiksberg.

Om stillingen

Vi søger efter en stærk projektøkonom, gerne med erfaring inden for komplekse projekter og koordinatorbevillinger. Vi lægger vægt på at få en medarbejder med en solid budget- og regnskabsmæssig erfaring, som kan hjælpe vores forskere med økonomimæssigt at styre komplekse projekter sikkert fra ansøgning til slutrapportering.

Rollen som projektøkonom kræver, at man er i stand til at omsætte en løbende dialog med forskere og bevillingsgivere til konkrete budgetter og regnskaber. Vi forventer derfor, at du er i stand til at håndtere kompleksitet og kan danne overblik over projekter i en økonomisk styring/afrapportering. Vi tror på frihed under ansvar, hvor både ledelse og kolleger altid står klar med sparring.

Som projektøkonom skal du kunne prioritere henvendelser, og oversætte økonomi for ikke-økonomer. Dette kræver både fleksibilitet og engagement, og vilje til at tage udfordringer op. Arbejdspresset kan være højt, især ved ansøgnings- og regnskabsaflæggelses-deadlines, hvilket både stiller krav til dig som person, men også din evne til at hjælpe – og modtage hjælp – fra resten af teamet.

Kvalifikationer

Du skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund, samt erfaring med ovennævnte arbejdsopgaver fra en politisk styret organisation, gerne et universitet. Ved besættelse af stillingen vil vi desuden lægge vægt på, at du:

• Har kendskab til styring af økonomien på forskningsprojekter, herunder at du har en faglig ballast i forhold til dokumentation og regnskabsaflæggelse.

• Gerne må have kendskab til projektansøgninger og bevillingsgiveres regler.

• Har øje for hvordan projekterne indgår i instituttets økonomiske helhed.

• Gerne må have kendskab til KUs økonomisystemer (Navision Stat, LDV, samt gerne sidesystemerne RejsUd og IndFak).

 

Som person er du:

• Serviceminded, initiativrig og kan styre mange opgaver, men samtidig har fokus på kvalitet.

• Først og fremmest en teamplayer men kan også arbejde selvstændigt og struktureret.

• Klar på forandringer og nysgerrig efter nye input.

• Også i stand til at kommunikere på engelsk, både i skrift og tale.

Vi tilbyder

dig en stilling på et stort og mangfoldigt institut med spændende forsknings- og uddannelsesområder. Vi er en travl og dynamisk arbejdsplads med en åben, uformel og humoristisk tone og et godt arbejdsklima. Vi tilbyder dig gode faglige og personlige udviklingsmuligheder og har et mål om at levere stærke faglige resultater og service til tiden.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker som kontorfunktionær i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansatte Organisationer – Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i staten. Lønindplaceringen vil være i løngruppe 3, sats 2, hvor den aktuelle årlige løn er kr. 342.690 kr. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Arbejdstiden er i udgangspunktet 37 timer om ugen. Vi har flekstids og betalt frokostpause.

Tiltrædelse 1. november eller snarest muligt derefter.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Spørgsmål om stillingen kan rettes på mail eller til teamkoordinator Jon Gudmann Jensen: jj@ign.ku.dk 35323054 eller administrationschef Steen Georg Brandt: sgb@ign.ku.dk 28750221

Ansøgning mv.:

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via KUs jobportal http://www.ku.dk/stillinger/tap/ under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Når du finder opslaget på KUs jobportal vil der være en ”send ansøgning”-knap, som du skal anvende til elektronisk fremsendelse af ansøgningen. Ansøgningen skal være bilagt CV og gerne dokumentation for relevant uddannelse mv.

Ansøgningsfristen er mandag den 23. september 2019 kl. 23:59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 27. september 2019.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jon Gudmann Jensen
E-mail: jj@ign.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 23-09-2019
Ansættelsesdato: 01-11-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Søg i stillinger