Klinikassistent - Odontologisk Institut

Specialtandlægeuddannelsen i Ortodonti/Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en klinikassistent til ansættelse snarest muligt.

Tjenestetiden er 30 timer om ugen i de perioder, hvor Tandlægeskolen har klinikdrift (192 arbejdsdage/år), hvilket svarer til en ansættelse på 26,42 timer om ugen.

Om Odontologisk Institut
Odontologisk Institut ligger på Panum Instituttet og har ca. 450 studerende indskrevet ved tandlægestudiet. De tandlægestuderende undervises på instituttets store undervisningsklinik, der består af ca. 200 behandlingsunits.

Instituttet er opdelt i en kliniksektion, 2 videnskabelige sektioner, en administration og Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Desuden råder instituttet over laboratorie- og værkstedsfaciliteter.

Om Specialtandlægeuddannelsen i Ortodonti
Uddannelsen til specialtandlæge i Ortodonti er en 3-årig efteruddannelse for tandlæger, og den varetages af Odontologisk Institut i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Personalet ved uddannelsen omfatter afdelingstandlæger, klinikpersonale og administrativt personale.  Der er aktuelt 13 specialtandlægestuderende i gang med uddannelsen.

Arbejdsopgaver
Klinikassistenter på Tandlægeskolen bistår i vejledningen af de tandlægestuderende, og arbejder sammen i teams, der dækker flere units på én gang på undervisningsklinikken. Der ydes ikke en-til-en assistance, men klinikassistenterne cirkulerer rundt på klinikkerne og hjælper de studerende i undervisningen.

Opgaverne omfatter desuden digital røntgenoptagelse, optagelse af kliniske fotos, sterilisationsarbejde og daglig rengøring af behandlingsenheder m.v.

Arbejdsopgaverne omfatter almindeligt klinikassistentarbejde og specialiseret klinikassistentarbejde i forbindelse med bøjlebehandling med fast og aftageligt apparatur, herunder aftrykstagning, digital røntgenoptagelse, optagelse af kliniske fotos, sterilisationsarbejde og daglig rengøring af behandlingsenheder m.v.

Kvalifikationer
Du skal være uddannet klinikassistent med bred erfaring inden for området. Kendskab til chair-side teknikker til fremstilling af restaureringer til undervisning, herunder bl.a. scanningsprocedurer samt design, fræsning, påmaling og brænding af restaureringer er en fordel, men ikke et krav.

Erfaring med tandreguleringsarbejde vil være en fordel.

Du skal beherske dansk i skrift og tale. Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner, fleksibilitet, gå-på mod, selvstændighed, punktlighed og ansvarsbevidsthed.

Vi tilbyder

  • En dynamisk arbejdsplads
  • Spændende og forskelligartede opgaver
  • Gode kolleger og et uformelt arbejdsmiljø

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat).

Ansættelsen sker som klinikassistent med indplacering i løngruppe 2, trin 02. Basislønnen ved ansættelse 26,42 timer om ugen udgør ca. 17.700 kr. om måneden.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte klinikkoordinator Jannie Anthony på telefon 28 75 69 50 eller jaan@sund.ku.dk

Ansøgning og ansøgningsfrist
Send din ansøgning og relevante bilag (eksamensbevis, CV, anbefalinger etc.) ved at klikke på nedenstående link.

Frist for ansøgninger er 20. september 2019

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jannie Anthony
E-mail: jaan@sund.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 20-09-2019
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Odontologisk Institut

Søg i stillinger