Projektsygeplejerske søges til Retsmedicinsk Screening i Børnehus Hovedstaden

I forbindelse med implementeringen af Projekt Systematisk Retsmedicinsk Screening i Børnehus Hovedstaden søges en projektsygeplejerske.

Vi ønsker at etablere et 2-årigt pilotprojekt, hvor børn, der videoafhøres af politiet i Børnehus Hovedstaden i forbindelse med mistanke om, at de har været udsat for vold i familien, samtidig systematisk får tilbudt en dokumentation af eventuelle skader ved en retsmedicinsk screening.

Vi håber med projektet at kunne indhente erfaringer med henblik på at skabe et kvalificeret bud på ”best practice” for det fremtidige, tværsektorielle samarbejde i forhold til børn som ofre for vold. Det overordnede formål er at bidrage til større retssikkerhed for børnene og at skabe bedre betingelser for deres videre liv ved, at der tages ordentligt hånd om deres fysiske og psykiske helbred.

Der er tale om et projekt etableret i et samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden, Overgrebsgruppen ved Københavns Politi og Institut for Retsmedicin, København.

Projektsygeplejersken vil i det daglige arbejde med projektet skulle fungere både på Institut for Retsmedicin, København og i Børnehus Hovedstaden.

Om projektets to arbejdssteder
Projektsygeplejersken bliver ansat på Retspatologisk Afdeling (RPA), som er en del af Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Vi løser opgaver, som rekvireres af politi, domstole, udlændingemyndigheder m.fl. Vi foretager fx retslægelige ligsyn og obduktioner samt kliniske retsmedicinske undersøgelser, herunder også af børn for politikredsene øst for Storebælt.

Da Projekt Systematisk Retsmedicinsk Screening i Børnehus Hovedstaden skal generere data bl.a. fra det daglige rekvirerede arbejde, er det væsentligt, at de krav RPA i forbindelse med det rekvirerede arbejde stiller til detaljeorientering og præcision, pålidelighed og i høj grad uvildighed i arbejdet overholdes og følger den akkrediterede standard ISO 17020, som vi er underlagt. Vi er ca. 40 medarbejdere på Retspatologisk Afdeling, som omfatter læger, tandlæger, bioanalytikere, forskere, retsmedicinske teknikere, akademiske medarbejdere, antropologer og lægesekretærer. Læs mere om afdelingen og instituttet på www.retsmedicin.ku.dk.

Projektsygeplejerskens daglige arbejde kommer for en stor del til at foregå i Børnehus Hovedstaden, som er organiseret i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Børnehuset har til formål at koordinere og yde konsulentbistand til kommunerne i Region H i sager, hvor der er mistanke om, at børn har været udsatte for vold i nære relationer eller seksuelle overgreb. Børnehuset udreder børnene og bidrager til kommunernes børnefaglige undersøgelser, der gerne skulle sikre, at børnene får den nødvendige hjælp og støtte fremover. Politiets videoafhøringer af børn foretages i Børnehuset.

Læs mere om Børnehus Hovedstaden på https://www.boernehus-hovedstaden.dk/

Om stillingen
Der er tale om en tidsbegrænset stilling med start den 1. november 2019 og slut den 31. december 2021 med en 37 timers arbejdsuge eller færre timer efter aftale.

Projektsygeplejersken skal i dagligdagen arbejde tæt sammen med retsmedicinere, medarbejdere på Retspatologisk Afdeling, en akademisk projektmedarbejder, Børnehusets medarbejdere samt diverse tværsektorielle samarbejdspartnere.

Projektet er delvist finansieret af midler fra Offerfonden og har til formål at udvikle ”best practice” i forhold til fysiske undersøgelser af børn ved mistanke om, at de har været udsat for vold i nære relationer.

Arbejdsopgaver

 •  Koordinering af retsmedicinske undersøgelser med Børnehuset, Københavns Politi og Institut for Retsmedicin
 • Skabe kontakt med børn, der skal undersøges, samt bistå retsmedicinerne ved retsmedicinske undersøgelser af børn i Børnehuset
 • Indsamling af data fra retsmedicinske undersøgelser
 • Kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med indhentning af oplysninger samt viderehenvisning til relevante undersøgelser
 • At udføre administrative og praktiske opgaver i forbindelse med projektet
 • At assistere lægen i forbindelse med undersøgelser af børn
 • At støtte, vejlede og informere om behandlingsforløb og undersøgelser

Kvalifikationer

 • Uddannet sygeplejerske, hvor erfaring med børn er en fordel
 • Et fagligt højt engagement
 • Har overblik uden at miste detaljen
 • Erfaring med forskningsprojekter
 • Erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • Har godt overblik samt kan planlægge og arbejde selvstændigt
 • Gode relationelle kompetencer i forhold til både børn og voksne
 • Gode formidlingsevner

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du i et tværsektorielt samarbejde vil blive en nøglefigur i samarbejdet mellem Børnehus Hovedstaden og Retsmedicinsk Institut i ønsket om at bane vejen for en fælles udvikling af bedre praksis til gavn for børnene.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd med mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg.

Spørgsmål og ansøgning
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Jytte Banner på telefon 35 32 61 74 (Retmedicinsk Institut) og/eller Institutionsleder Pernille Spitz på 33 17 30 30 (Børnehus Hovedstaden) .

Send ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse elektronisk via Jobportalen (klik på linket "Søg stillingen" nedenfor) under administrative og forskningsunderstøttende stillinger.  

Ansøgningen skal være modtaget senest den 23. september 2019, og samtaler forventes at blive gennemført den 27. september 2019. Ansøgere, der indbydes til samtale, vil blive bedt om at medbringe en nyudstedt straffeattest, der kan bestilles på borger.dk.  

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jytte Banner

Kontakt

Pernille Spitz
E-mail: zj6u@kk.dk

Info

Ansøgningsfrist: 23-09-2019
Ansættelsesdato: 01-11-2019
Afdeling/Sted: Retsmedicinsk Institut

Søg i stillinger