Eksternt lektorat til kurset Market Access for Pharmaceutical Products

 

Ved Institut for Farmaci på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er et tidsubegrænset eller treårigt lektorat afhængigt af kandidaten til besættelse med tiltrædelse 1. oktober 2019. Den eksterne lektor skal frem for alt undervise i kurset ”Market Access for Pharmaceutical Products”, men også anden undervisning indenfor samfundsfarmaci kan forekomme.

Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge undervisningen, samt udarbejdelse og retning af eksamensopgaver og andre evalueringer.

Kvalifikationskrav:

Relevant uddannelse, forsknings- og undervisningserfaring indenfor samfundsfarmaci.

Da undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgerne medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed.

 

Da Københavns Universitet lægger vægt på forskningsbaseringen af vores uddannelser, vil kandidater med forskeruddannelse (ph.d. grad) og/eller aktuel forskningsaktivitet blive foretrukket. Undervisningssprog er engelsk så den, der ansættes, skal kunne tale og skrive flydende engelsk.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår:

Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet.

Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal inklusive forberedelse på maksimalt 500 timer pr. undervisningsår. Timetallet fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse. Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 267,98 kr. plus feriegodtgørelse.

 

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte lektor Sofia Sporrong (sofia.sporrong@sund.ku.dk)

Procedure:

Send ansøgning via linket nedenfor senest d. 24. september 2019. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgerne skal fremsende CV med oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed og publikationsliste over videnskabelig produktion. Publikationer skal ikke medsendes.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskning områder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 24-09-2019
Ansættelsesdato: 01-10-2019
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Farmaci

Søg i stillinger