Eksternt lektorat i Information ethics and privacy

Ved Institut for Kommunikation (KOMM) er et tidsbegrænset eksternt lektorat ledigt til besættelse 1. oktober 2019 eller snarest muligt derefter. Lektoratet er af 3 års varighed med mulighed for forlængelse.

Kvalifikationer

  • Det er en forudsætning for at søge stillingen, at ansøger har en kandidatgrad.
  • Der lægges vægt på, at ansøgeren har solid erfaring med menneskerettigheder, juridiske perspektiver på privacy og en humanistisk vinkel på informationsstudier.
  • Erfaring med projektstyring vil endvidere være en fordel.

Det forventes desuden

  • At ansøgeren har interesse for og gerne erfaring med at undervise på universitetsniveau, herunder vide hvordan den praktiske erfaring kan bringes i spil i undervisningen og bidrage til de studerendes forståelse og anvendelse af fagets teorier og metoder.
  • at ansøgeren har gode engelskkundskaber, da størstedelen af undervisningen forventes af foregå på engelsk.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet.

Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal maksimalt 500 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 265,53 og aftales fra semester til semester.

Som ekstern lektor tilbydes man et kursus i universitetspædagogik samt mulighed for at deltage i alle aktiviteter på instituttet med relevans for stillingen. Den eksterne lektor refererer til studielederen.

Ansøgning

Skriftlig ansøgning vedlagt eksamensudskrift og CV sendes senest d. 23. september 2019.

Yderligere oplysninger kan fås hos studieleder, lektor Jeppe Nicolaisen (jep.nic@hum.ku.dk).

KOMM ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om instituttet https://komm.ku.dk/

Det Humanistiske Fakultet er med ca. 13.000 studerende fordelt på mere end 50 forskellige fag. De humanistiske uddannelser handler om menneskets sprog, litteratur, kultur og kommunikation. Vi er ca. 800 forskere og undervisere og ca. 400 administrative medarbejdere på fakultetet. Se vores hjemmeside https://hum.ku.dk/.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Jeppe Nicolaisen

Info

Ansøgningsfrist: 23-09-2019
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Institut for Kommunikation

Søg i stillinger