Ekstern lektor til kursus i Idrættens organisering i teori og praksis

Institut for Idræt og Ernæring søger en ekstern lektor til at undervise på kurset ”Idrættens organisering i teori og praksis” https://kurser.ku.dk/course/nneb16001u/2019-2020 på bacheloruddannelsen i Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet idræt og fysisk aktivitetidræt og fysisk aktivitet. 

Kurset er placeret på bacheloruddanelsen i idræt og fysisk aktivitet og afvikles over 8 uger i efteråret 2019 (fra den 18.11.2019-27.01.2020). Kurset er på 7,5 ECTS, og undervisningen er placeret tirsdage fra kl. 8:00-10:00 og torsdage fra kl. 8:00-12:00.

Dine kompetencer
Ansøgere skal kunne undervise i organisationsteori og organisationsanalyse, herunder i hvordan organisationer forandres og udvikles, med særlig fokus på teoriernes applicering på idrættens frivillige organisationer. Endvidere undervises der i nyinstitutionel teori samt i implementerings-teori.  Ansøgerne skal have kendskab til idrættens organisering og den gældende lovgivning således, at de studerende klædes på til en fremtidig rolle som konsulenter i organisationer og kommunale forvaltninger. Ansøgere skal have en kandidatuddannelse i humanistisk/samfunds-videnskabelig idrætsvidenskab eller tilsvarende.

De studerende skal arbejde med øvelser i hver uge, som de præsenterer mundtligt og får feedback af underviserne på. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamensopgave, med en central stillet individuel opgave på maks.10 sider, der også skal bedømmes efter 7-trins skalaen af underviser i samspil med ekstern censor.

Du vil som et led i rekrutteringsprocessen få tilsendt en faglig vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, som du søger. 

Om os
Institut for Idræt og Ernæring beskæftiger sig med forskning, uddannelse, innovation og formidling inden for ernæring, humanfysiologi og idræt på højeste internationale niveau, og dækker såvel sundhedsvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner.

Arbejdsopgaver
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Du forventes selvstændigt at skulle tilrettelægge og gennemføre undervisning, eksamination og vejledning af studerende og andre evalueringer inden for det faglige område du er ansat i.

Ansættelsesforhold
Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer. Ansættelse sker for en periode på 1 år.  Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på kr. 267,98.  

Yderligere oplysninger
Mere information om undervisningens faglige indhold, lektionsplan mv. fås ved henvendelse til lektor Laila Ottesen lottesen@nexs.ku.dk.  Mere information om løn- og ansættelsesvilkår fås ved henvendelse til viceinstitutleder for undervisning Susanne Bügel sbh@nexs.ku.dk.

Ansøgning mv.
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 13. oktober 2019 . 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 13-10-2019
Ansættelsesdato: 01-11-2019
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Department of Nutrition, Exercise and Sports

Søg i stillinger