3 hjælpelærere til Videnskabsteori BA-uddanelsen, forår 2020 v Antropologi

Vil du være med til at begejstre og motivere 2. års antropologi studerende til at forstå mulighedsbetingelserne for antropologisk viden samt konsekvenserne heraf? Studienævnet på Institut for Antropologi søger tre kandidatstuderende som hjælpelærere i faget ”Videnskabsteori”. Ansættelse pr. 1. februar 2020.

Ansøgningsfrist

Videnskabsteori er tilrettelagt som forelæsningsrække og seminarer over 14 uger. Der søges tre hjælpelærere, som får til opgave at organisere gruppediskussioner/øvelser på grundlag af opgivne spørgsmål og læringsmål samt læse og give feedback på porteføljeopgaver i samarbejde med den ansvarlig underviser på kurset.

Som hjælpelærer i Videnskabsteori bliver du knyttet til et hold studerende på ca. 30, som du vil følge under hele forløbet. Holdet samles 2 timer hver uge. Du skal derudover følge forelæsningerne 2 timer pr. uge. Undervisningsteamet mødes 4 gange i løbet af kurset. Forelæsningerne forventes at ligge mandag kl. 13-15, hjælpelærertimerne onsdag kl. 10-12.

Du vil være en del af et engageret team af undervisere, som du forventes at indgå i et aktivt samarbejde med. Vi forventer, at du har lyst til at engagere dig i de studerende og uddannelsen, samt at du er fagligt velfunderet.

Hjælpelærere, der ikke tidligere har deltaget i introduktions­kursus i anvendt pædagogik, forventes at følge dette, inden undervisningen starter. Det er gratis at deltage og deltagelse aflønnes med 12 timer.

Kvalifikationer

Stillingerne kan søges af kandidatstuderende.  Studerende, der er indskrevet på IA foretrækkes, men det er ikke en betingelse for ansættelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er normeret til 134,5 timer i alt. Kurset løber over 14 uger i perioden februar til maj 2020.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL). Timelønnen udgør pt. kr. 217,87 (pr. 1. april 2019).

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Ayo Wahlberg, ayo.wahlberg@anthro.ku.dk, telefon 35 32 44 51

Vi ønsker at afspejle mangfoldigheden i det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Ansættelsesproces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Ansøgning

Ansøgningen skal være kortfattet (max. 1 side), samt være vedhæftet CV (max. 2 sider) og evt. anden kortfattet dokumentation (max. 4 sider), herunder kopi af eksamensbevis eller karakterudskrift.

Ansøgningen skal være uploadet med bilag senest 24. november 2019.

Angiv venligst KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til samtale vil blive mailet til ansøgeres alumne-mail, hvis man har en sådan.

Bemærk venligst, at der kun kan uploades én fil i hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Ayo Wahlberg

Info

Ansøgningsfrist: 24-11-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2020
Afdeling/Sted: Institut for Antropologi

Søg i stillinger