Eksterne lektorer i matematik søges til Institut for Matematiske Fag i studieåret 2024/2025

En række stillinger som ekstern lektor ved Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, er åbne pr. 1. august 2024.

Vi søger eksterne lektorer til følgende opgaver:

  • Undervisning i Introduktion til matematik i naturvidenskab, som er en obligatorisk del af en række bacheloruddannelser på det Natur- og Biovidenskabelige fakultet. Stillingen indebærer holdundervisning i grundlæggende matematisk analyse. Kurset er placeret i blok 1 (september-november). Se kursusbeskrivelse for yderligere information.
  • Undervisning i Introduktion til matematik for de kemiske fag. Stillingen indebærer holdundervisning i grundlæggende matematisk analyse. Kurset er placeret i blok 2 (november-januar). Se kursusbeskrivelse for yderligere information.
  • Undervisning i Førsteprojekt i matematik (MatProjekt), som er en obligatorisk del af bacheloruddannelsen i matematik. Stillingen indebærer varetagelse af undervisning og vejledning i projektforløb. Kurset er placeret i blok 3 (februar-april). Se kursusbeskrivelsen for yderligere information.
  • Undervisning og vejledning i projektkursus om Asset Management på kandidatniveau. Kurset er placeret i blok 1.
  • Undervisning i Practical financial optimization, som er et sommerkursus. Stillingen indebærer undervisning og projektvejledning. Kurset er placeret i august. Se kursusbeskrivelse for yderligere information.

Kvalifikationer
Kvalifikationskravet er kandidatniveau, samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau opnået gennem ansættelse inden for fagets område. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 23. maj 2012 indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation samt bestemmelserne for ekstern lektorstillingen, som den er beskrevet i Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015.

Ansættelsen er tidsubegrænset.

Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør kr. 286,33 (1. oktober 2023 niveau) for eksterne lektorer.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til Viceinstitutleder for Undervisning, Tinne Hoff Kjeldsen, Institut for Matematiske Fag, Universitetsparken 5, 2100 København Ø, tlf. +4535335161, mail: thk@math.ku.dk.

Ansøgning mv.
Ansøgning skal sendes via Københavns Universitets jobportal (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 1. maj 2024.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingen.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-05-2024
Ansættelsesdato: 01-08-2024
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Department of Mathematical Sciences

Søg i stillinger