Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

1 Undervisningsassistent til Kursus i Medicinsk celle- og vævsbiologi og Medicinsk genetik

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger 1 undervisningsassistent til ansættelse pr. 1. september 2018 med undervisning inden for Medicinsk celle- og vævsbiologi og Medicinsk genetik. 
 
Arbejdsopgaver 
Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage holdundervisning af studerende på kurset Medicinsk Celle- og vævsbiologi samt Medicinsk genetik (begge 2. semester medicin). 
 
Dine kompetencer  
Både studerende og kandidater kan komme i betragtning. Udover relevant kandidatgrad eller kandidatniveau (niveau på fagområdet svarende til niveau som færdig kandidat) kræver stillingen, at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som du ansættes i. Du skal have bestået 5. semester og have gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer. Undervisningserfaring i Medicinsk Celle- og vævsbiologi og Medicinsk genetik vil vægtes særdeles højt. 
 
Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker som undervisningsassistent efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.  
 
Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på 240,05 kr. Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 600,12 kr. For undervisningsassistenter, som stadig er studerende gælder endvidere, at hvis undervisningssessioner gentages inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende. For opgaveretning ydes alene aflønning for den tid, der medgår til retning af opgaverne. 
 
Ansættelsernes varighed er op til tre år. Ved ansættelse som studenterunderviser ophører ansættelsen når kandidatbeviset er opnået.  
 
Yderligere oplysninger 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Pia Keller, SUND HR, mail: pke@sund.ku.dk 
 
Ansøgning mv. 
Din ansøgnings SKAL indeholde: 
  • en motiveret ansøgning 
  • et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer 
  • et kandidatbevis eller en udskrift af dine karakterer som du kan hente på KUnet i selvbetjeningen. Upload pdf’en under "eksamensbevis". 
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden https://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 15. juni 2018. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 15-06-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Søg i stillinger