Undervisningsstillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Undervisningsstillinger

Tandlæger til undervisning – Odontologisk Institut

På Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, er ca. 16 deltidsstillinger som kliniske lærere/afdelingstandlæger ledige til besættelse pr. 23. august 2018 eller snarest derefter. 
 
Undervisningen på klinikken foregår mandag til fredag i 2 bælter, hhv. kl. 8.15-10.30 og kl. 11.15-13.30. 
 
De ledige stillinger som kliniske lærere er særligt inden for følgende fagområder: 
 
 • Cariologi og endodonti 
 • Oral rehabilitering/Specialklinik for protetik 
 • Parodontologi 
 • Pædodonti og klinisk genetik 
 • Oral kirurgi 
 • Klinisk oral fysiologi 
 
De ledige stillinger som afdelingstandlæger er særligt inden for følgende fagområder: 
 
 • Oral radiologi 
 • Specialtandlægeuddannelsen i Ortodonti 
 
Stillingsbeskrivelse 
 
Klinisk lærer i odontologi 
 
Den kliniske lærer varetager undervisnings- og vejledningsopgaver på instituttets undervisningsklinik med daglig reference til fagområdets sektionsleder/afdelingstandlæge. Den kliniske lærer kan som en del af stillingen også forventes at varetage andre kliniske opgaver.
 
Afdelingstandlæge 
 
Afdelingstandlægen varetager ledende funktioner inden for undervisning samt relaterede administrative opgaver. Under ansvar overfor fagområdets videnskabelige ledelse har afdelingstandlægen en ledende, vejledende og koordinerende funktion for de kliniske lærere og skal desuden forestå den løbende evaluering af de studerende. 
 
Afdelingstandlægen forventes at holde sig orienteret om den faglige udvikling på fagområdet samt indgå aktivt i nye faglige udfordringer i samarbejde ed det øvrige videnskabelige personale. 
 
Kvalifikationer 
 
Klinisk lærer i odontologi: 
 
 • Odontologisk kandidateksamen 
 • Autorisation til selvstændigt virke som tandlæge (JUS) 
 • Ajourført erfaring med teoretisk og relevant klinisk arbejde 
 
Afdelingstandlæge: 
 
 • Odontologisk kandidateksamen 
 • Autorisation til selvstændigt virke som tandlæge (JUS) 
 • Ajourført klinisk faglig ekspertise på højt niveau 
 • Erfaring med selvstændig udvikling af klinisk undervisningsmateriale 
 
For ansættelse ved Specialtandlægeuddannelsen i Ortodonti kræves det desuden, at ansøger har Autorisation som specialtandlæge i ortodonti. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for kliniske lærer/afdelingstandlæger i odontologi mellem Finansministeriet og AC (Dansk Tandlægeforening).
 
Tjenestetiden for alle stillinger er nedsat til 192 dage om året, svarende til Odontologisk Instituts aktuelle plan for klinikdrift for undervisningsklinikken. Tjenestetiden kan således variere for hhv. forårs- og efterårssemesteret, og timetallet fordeles i henhold til undervisningsplanerne. 
 
Ansættelse som klinisk lærer sker for en 2-årig periode med mulighed for genansættelse (ved ansøgning på stillingsopslag) for yderligere 2 år. Efter ubrudt ansættelse på 4 år, kan den kliniske lærer søge fastansættelse (ved ansøgning på stillingsopslag). En klinisk lærer kan ansættes i op til 20 timer om ugen. 
 
Ansættelse som afdelingstandlæge sker for en 3-årig periode med mulighed for efterfølgende fastansættelse ved ansøgning på stillingsopslag. 
 
Kontaktpersoner fagområder 
 
Cariologi og endodonti: Overtandlæge Ulla Pallesen (ul@sund.ku.dk
 
Klinisk oral fysiologi: Lektor Merete Bakke (mbak@sund.ku.dk
 
Oral kirurgi: Afdelingstandlæge Birgit Kenrad (bke@sund.ku.dk)  
 
Oral radiologi: Professor Palle Holmstrup (pah@sund.ku.dk
 
Oral rehabilitering/Specialklinik for protetik: Professor Klaus Gotfredsen (klg@sund.ku.dk)  
 
Parodontologi: Afdelingstandlæge Anne Havemose Poulsen (ahap@sund.ku.dk
 
Pædodonti og klinisk genetik: Lektor Nuno Hermann (nuno@sund.ku.dk)  
 
Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti: Leder af Specialtandlægeuddannelsen Liselotte Sonnesen (alson@sund.ku.dk)  
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
 
Ansøgning og relevante bilag (eksamensbevis, CV, anbefalinger, etc.) sendes ved at klikke på linket i opslaget. 
 
Hvis man ikke har dokumentation for publikationer eller undervisningserfaring, kan CV vedhæftes. 
 
Ansøgningsfrist: 3. juni 2018 kl. 23.59 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Merete Bakke
E-mail: mbak@sund.ku.dk

Kontakt

Klaus Gotfredsen
E-mail: klg@sund.ku.dk

Kontakt

Nuno Vibe Hermann
E-mail: nuno@sund.ku.dk

Kontakt

Palle Holmstrup
E-mail: pah@sund.ku.dk

Kontakt

Anne Havemose Poulsen
E-mail: ahap@sund.ku.dk

Kontakt

Ulla Pallesen
E-mail: ul@sund.ku.dk

Kontakt

Birgit Kenrad
E-mail: bke@sund.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 03-06-2018
Ansættelsesdato: 23-08-2018
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Odontologisk Institut / Tandlægeskolen

Søg i stillinger