Et eksternt lektorat til Medicinsk Sociologi på lægeuddannelsen

Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND, er et 3 årigt eksternt lektorat, ledigt til besættelse pr. 1. april 2019. Den eksterne lektorer skal undervise på Medicinstudiet, Kursus i Statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi (SEMS) samt flere af fakultetets andre uddannelser. 
 
Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre holdundervisning og/eller forelæsninger, samt bidrage til udarbejdelse og retning af eksamensopgaver og andre evalueringer.  
 
Kvalifikationskrav: 
Ud over relevant kandidateksamen (eks. Folkesundhedsvidenskab, Medicin), specialisering og forskeruddannelse forudsættes faglig dybde inden for medicinsk sociologi, social epidemiologi og folkesygdomme og undervisningserfaring på universitetsniveau inden for disse områder.    
 
Da undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget, skal ansøgerne medsende oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed. 
 
Da Københavns Universitet lægger vægt på forskningsbaseringen af vores uddannelser, vil kandidater med forskeruddannelse (ph.d. grad) og/eller aktuel forskningsaktivitet blive foretrukket. Undervisningssprog er dansk men den, der ansættes, skal kunne tale og skrive flydende engelsk. 
 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår: 
Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet. 
 
Maksimalt må du arbejde 500 timer pr. undervisningsår. Timetallet fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse. Timelønnen pr. arbejdstime er p.t. 265,53 kr. plus feriegodtgørelse (oktober 2018 niv.).  
 
Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte professor mso Lone Schmidt, lone.schmidt@sund.ku.dk tlf. +45 35327631 
 
 
Procedure: 
Send ansøgning via linket nedenfor senest søndag d. 27. januar 2019. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. 
 
Ansøgerne skal fremsende CV med oplysninger om tidligere undervisningsvirksomhed og publikationsliste over videnskabelig produktion. Publikationer skal ikke medsendes.  
 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetetskaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskning områder lige framolekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til ensund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterneog samfundet. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 27-01-2019
Ansættelsesdato: 01-04-2019
Afdeling/Sted: Institut for Folkesundhedsvidenskab

Søg i stillinger