Undervisningsassistenter/studenterundervisere til undervisning i Medicinsk Genetik og/eller Medicinsk Celle- og vævsbiologi

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet søger et mindre antal undervisningsassistenter/studenterundervisere til ansættelse pr. 1/5 2019 med undervisning inden for Medicinsk Genetik og/eller i Medicinsk Celle- og Vævsbiologi. 
 
Arbejdsopgaver 
Stillingen som undervisningsassistent/studenterunderviser er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage holdundervisning af studerende inden for Medicinsk Genetik og/eller Medicinsk Celle- og vævsbiologi.  
 
Kvalifikationskrav 
Hvis du er studerende skal du have bestået 5. semester af bachelordelen.  
Hvis du ikke er studerende skal du have en kandidat i en relevant uddannelse. 
 
Dine kompetencer 
Gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer vil derudover blive vægtet. Undervisningserfaring i genetik og/eller cellebiologi vil vægtes særdeles højt. 
Ansættelse som undervisningsassistent kræver relevant kandidatniveau (niveau på fagområdet svarende til niveau som færdig kandidat), samt at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som du ansættes i. Det er en fordel, hvis du har anden undervisningserfaring, og at du er indstillet på at fungere mindst 3 år som undervisningsassistent. 
 
Ansættelsesforhold 
Ansættelse sker som undervisningsassistent/studenterunderviser efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt Cirkulære om timeløn eller Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv.  
 
Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med en timeløn på kr. 243,96 kr. (1. oktober 2018 niveau). Forberedelse af undervisning aflønnes med 1½ time pr. konfrontationstime, dvs. en samlet timeløn inkl. forberedelse på 609,92 kr. (1. oktober 2018 niveau).  
Det gælder for studerende at gentages undervisningssessioner inden for to uger, tildeles der fuld forberedelse til den første undervisningssession og halv forberedelse til de efterfølgende.  
 
Ansættelsernes varighed er op til tre år.
 
Yderligere oplysninger 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Anne Nørremølle, tlf. 35327497, mail: annenoe@sund.ku.dk (Medicinsk Genetik) eller Katerina Tritsaris, tlf. 35327569, mail: ktrit@sund.ku.dk
 
Ansøgning mv. 
Din ansøgnings SKAL indeholde: 
  • en motiveret ansøgning 
  • et CV som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer 
  • et kandidatbevis eller en udskrift af dine karakterer fra studiet som du kan hente på KUnet i selvbetjeningen. Upload pdfen under "eksamensbevis". 
Ansøgning skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 8/3 2019. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 08-03-2019
Ansættelsesdato: 01-05-2019
Afdeling/Sted: Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

Søg i stillinger