Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) på KU søger 1-2 undervisningsassistenter

Om stillingen

For perioden juni 2019 til september 2022 har CIP kontrakt med Undervisningsministeriet om udbud af intensive danskkurser for grønlandske unge, der skal studere i Danmark. De intensive danskkurser udbydes hvert år i august måned med undervisning i tre sammenhængende uger. Til undervisning på dette kursus søger vi nu 1-2 undervisningsassistenter, som i mindre omfang kan medvirke til forberedelse af undervisningsforløbet i foråret 2020, og i øvrigt kan stå for undervisning fra sommeren 2020-2022. Undervisningen foregår enten i København, Odense eller Aarhus.

Dertil vil undervisningsassistenterne indgå i den øvrige danskvirksomhed på CIP, som omfatter skræddersyede danskkurser til internationale studerende og ansatte på Københavns Universitet. Denne undervisning planlægges efter behov, og der vil derfor ikke være tale om et forud kendt timetal pr. måned. Der vil dog være mulighed for undervisning allerede fra oktober måned 2019. Derudover er der tale om en høj grad af fleksibilitet i ansættelsen.

CIP har udviklet undervisningsmaterialer og kursuskoncepter inden for skræddersyet danskundervisning særligt målrettet højtuddannede udlændinge, der arbejder eller studerer i Danmark. Undervisningen tilrettelægges efter det konkrete behov og ønske for dansk, og kan bestå af både fremmødelektioner og af online-øvelser.

Kvalifikationskrav og ansættelsesforhold for undervisningsassistenter

  • Du skal have en kandidatgrad i dansk eller lign.
  • Du skal desuden være i gang med eller have gennemført studiemønstret Dansk som andetsprog eller tilsvarende uddannelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at undervise udlændinge i dansk.

Stillingerne er deltidsstillinger og er tidsbegrænsede i en periode på 3 år.

Arbejdsforpligtelsen omfatter et timetal på maksimalt 780 timer pr. undervisningsår.

Ansættelsen sker i henhold til reglerne i ’Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag’ af 17. januar 2001 samt bestemmelserne for undervisningsassistent-stillingen som den er beskrevet i ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter af 28. juni 2013”. Timelønssatsen udgør pr. 1. april 2019 kr. 246,22 kr. 

Ansøgningsfristen er 22. september 2019, og vi afholder samtaler i ugen derefter.

Ansættelsesstart er 1. oktober 2019 eller snarest muligt derefter.

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til administrator Helen Sværke (helensv@hum.ku.dk), tlf. 35 33 45 96) eller akademisk sprogkonsulent Karen-Margrete Frederiksen (nkd633@hum.ku.dk)

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

 Om CIP

CIP er forsknings- og kursuscenter for sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk for ansatte og studerende på Københavns Universitet. Som forskningscenter udfører CIP forskning i parallelsproglighed og udvikler og anvender behovsanalyser og diagnostiske test. Som kursuscenter udbyder CIP skræddersyet sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk for de ansatte og studerende på Københavns Universitet.  

Læs mere om CIP på www.cip.ku.dk 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Helen Sværke

Kontakt

Karen-Margrete Frederiksen

Info

Ansøgningsfrist: 22-09-2019
Ansættelsesdato: 01-10-2019
Afdeling/Sted: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Søg i stillinger