Instruktorer søges til Institut for Statskundskab

Ved Studienævnet for Statskundskab er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. september 2020 inden for følgende fag:

  • Politisk teori 1 og Introduktion til politologiske problemstillinger
  • Videnskabsteori og metodologi
  • Offentlig Forvaltning 1 + 2
  • Jean Monnet Lectures

Politisk teori 1 og Introduktion til politologiske problemstillinger: Kurserne omfatter 2 timers holdundervisning ugentligt i efterårssemester (14 uger). Faget består herudover af 2 timers forelæsninger ugentligt, og instruktorerne skal samtidig også deltage i faste ugentlige koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning. Ansøgere med interesse for politisk teori og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes. Ansættelse er med mulighed for forlængelse i forårssemestret, hvor der er brug for et lignende antal instruktorer til at undervise i faget Politisk teori 2. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator i politisk teori Lars Tønder via 35 32 04 89 eller e-mail lt@ifs.ku.dk

Videnskabsteori og metodologi: Kurset omfatter to eller fire timers ugentlig undervisning (et eller to hold) på første semester. Undervisningsmaterialet består af en række grundbøger og klassiske artikler inden for området. Studenterinstruktorernes undervisning falder især inden for sidstnævnte område.  Ansøger skal kunne deltage løbende i møder om undervisningens afvikling med fagkoordinator. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Peter Nedergaard på telefon

51 42 30 93 eller e-mail eller pne@ifs.ku.dk

Offentlig forvaltning 1 og 2: Kurset omfatter 2 timers undervisning ugentligt samt undervisning. Udover egne holdtimer forventes instruktorerne at deltage i de ugentlige forelæsninger, eksamensafvikling i OF1 samt koordinationsmøder. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Asmus Leth Olsen på telefon 29 84 86 92 eller e-mail ajlo@ifs.ku.dk

Jean Monnet Lectures: Kurset angår centrale spørgsmål vedrørende europæisk integration, herunder EU’s institutioner og interne dynamikker og teorier til at forstå disse. Kurset udbydes på engelsk og retter sig fortrinsvis mod internationale studerende. Instruktorens primære opgave er at forestå undervisningen i den ugentlige ’Workshop’ (2 timer om ugen i 13 uger). Disse timer gennemføres nogenlunde som almindelige danske udbud på overbygningen med litteratur, diskussion og forelæsning. Derudover har instruktoren en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af den ugentlige gæsteforelæsning samt planlægning af nye gennemgange. Disse opgaver varetages sammen med den overordnet ansvarlige for undervisningen - Jean Monnet professor Henrik Larsen. Herudover forbereder instruktoren det nødvendige praktiske arbejde i forhold til efterfølgerens varetagelse af jobbet. Vi forventer, at du har et indgående kendskab til emnet, at du taler et godt engelsk og har mod på at undervise, gerne relevant undervisningserfaring, og at du er på overbygningen på statskundskab. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jean Monnet professor Henrik Larsen 35 32 34 17, e-mail hl@ifs.ku.dk

 

I forbindelse med ansættelse tilbydes et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart, som man forventes at deltage i.

Datoer: 10.-11. august 2020, 13.-14. august, 17-18 (engelsk), 2020, 20.-21. august 2020, 24.-25. august 2020, 27.-28. august 2020 og 29.-30. august 2020.

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL(timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 552,34 + feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 220,93 + feriepenge og pension).

Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Statskundskab, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år (bevis med opnåede karakterer og dokumentation for eventuel undervisningserfaring vedlægges)

Ansøgere til ovenstående fag vil desuden komme i betragtning som ansøgere til instruktorstillinger i forbindelse med en planlagt fagcafe.

Formålet med fagcafeen er at give de studerende mulighed for ”sparre” med instruktorerne omkring konkrete problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse af opgaver og projekter.

Ansøgning

Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

  • Ansøgning
  • CV
  • Karakterudskrift fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil). 
  • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil).

 I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i og hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives. Din private mail kan angives i ansøgningen eller i CV-et.

Ansættelsesproces

Et bedømmelsesudvalg forestår den faglige bedømmelse af ansøgeren, hvor ansøgeren vil blive informeret om deltagerne i bedømmelsesudvalget samt efterfølgende få tilsendt sin bedømmelse. Efter en prioritering af de kvalificerede ansøgere pr fag, afholdes der samtaler i forhold til antallet af ledige stillinger, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes. Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Ansøgere, der søger instruktorstilling i mere end et fag bedes udtrykkeligt prioritere mellem fagene.
Husk at oplyse KU-mailadresse i ansøgningen, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning, CV og relevante bilag via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget).

Ansøgningsfrist er 19. april 2020.

Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. 

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Kathrine Asmussen Forsting

Info

Ansøgningsfrist: 19-04-2020
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger