3-årige eksterne lektorater til International Politik

Ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, vil et antal stillinger som ekstern lektor være ledige pr. 1. september 2020.

Stillingen som ekstern lektor i International omfatter undervisning i faget International politik 1 på bacheloruddannelsen i efterårssemesteret 2020, hvilket forventes at udgøre ca. 28 konfrontationstimer (fordelt med op til 2 timer ugentligt) samt 10 timer til feedback. Endvidere vil den eksterne lektor skulle varetage retning af skriftlige opgaver samt afholdelse af Skriftlig eksamen. Yderligere oplysninger kan fås hos: lektor Jens Ladefoged Mortensen, tlf. 35 32 34 48, e-mail: jlm@ifs.ku.dk

Kvalifikationer
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter:

  • Kandidatniveau, og enten
  • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Undervisningskvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.


Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse vil finde sted pr. 1. september 2020 og med slutdato 31. august 2023. Løn efter aftale mellem Finansministeriet og AC. Timelønssatsen udgør pr. 1. oktober 2019 kr. 270,23. I henhold til ’Cirkulære om eksterne lektorer ved Universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet’ ydes som maksimum 500 timer pr. undervisningsår.

Nærmere oplysninger om instituttet: www.polsci.ku.dk

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger studielederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter studielederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  

Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Ansøgningsfrist: søndag den 19. april 2020. 

Ansøg via ovenstående link.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. 

Ansøgninger pr. almindelig post eller e-mail vil ikke blive accepteret

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Kathrine Asmussen Forsting

Info

Ansøgningsfrist: 19-04-2020
Ansættelsesdato: 01-09-2020
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger