Institut for Psykologi søger en ekstern lektor til undervisning i valgfag samt klyngevejledning

Institut for Psykologi, Københavns Universitet søger en ekstern lektor til at undervise i valgfag samt at vejlede specialer med klinisk psykologisk indhold på Psykologi med start hurtigst muligt.

Stillingen indebærer at den eksterne lektor planlægger og forestår undervisning og vejledning i opgaver og emner, som er knyttet til bl.a. valgfag. Undervisningen kan foregå på såvel bachelor, som kandidatniveau. Også den efterfølgende eksamination i faget indgår i undervisningsforpligtelsen.

Stillingen ønskes besat snarest muligt og stillingen er tidsubegrænset.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Studieleder Torben Bechmann Jensen (e-mail: torben.bechmann@psy.ku.dk)

Kvalifikationer
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter:

  • Kandidatniveau, og enten
  • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
  • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

Undervisningskvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter aftale mellem Finansministeriet og AC. Timelønssatsen udgør kr. 272,51.

Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.Læs mere i ’Cirkulære om eksterne lektorer ved Universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet’.

Ansøgningsprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk


Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Ansøgningsfrist: 19. april 2020

Ansøg via ovenstående link.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. 
 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Kathrine Asmussen Forsting

Info

Ansøgningsfrist: 19-04-2020
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Afdeling/Sted: Institut for Pyskologi

Søg i stillinger