3-årigt eksternt lektorat i europæisk etnologi og museologi ved Saxo, Københavns Universitet

Ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet, vil en stilling som ekstern lektor være ledig pr. 1. september 2020.

 

Arbejdsopgaver

Stillingen som ekstern lektor i etnologi omfatter undervisning og eksamen på faget Danmark i Europa på bacheloruddannelsen med start i efterårssemesteret 2020, samt undervisning på Museologi-tilvalgsfag i forårssemestret. Nærmere antal timer aftales før semesterstart.

 

Kvalifikationer

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter:

 • Kandidatniveau (i europæisk etnologi eller tilsvarende), og enten
 •  Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær,
 • videnskabelig ansættelse, eller
 •  Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet
   
  Undervisningskvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
   
 • Relevant praksiserfaring:
 •  Krav om indgående, aktuel viden om faget/fagområdets anvendelsesmuligheder
 •  Opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet

 

Ansættelsesproces

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.     

 

Ansættelsesforhold

Ansættelse som ekstern lektor sker efter Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne samt cirkulære om eksterne lektorer.

Ansættelse sker for en periode på 3 år, fra 1. september 2020 og med slutdato 31. august 2023.

Arbejdsforpligtelsen omfatter maksimalt 500 timer med mulighed for forhøjelse til 780 timer pr. undervisningsår og aflønnes med en timesats på kr. 270,23 kr. (1. oktober 2019-niveau) plus feriegodtgørelse. Forberedelse af undervisning aflønnes med 2½ time pr. konfrontationstime. Endvidere er der mulighed for individuel lønforhandling. Det samlede antal arbejdstimer fastlægges forud for hvert semesters påbegyndelse.

”Frigørelsesattest” indføjes automatisk i ansættelsesbrevet.

 

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til stillingen kan rettes til uddannelsesleder Tine Damsholt, tlf 51298920, e-mail: tinedam@hum.ku.dk.

 

Nærmere oplysninger om instituttet: www.saxo.ku.dk.

 

Ansøgning mv.

Ansøgning skal sendes via hjemmesiden (tryk på linket "SØG STILLINGEN" i opslaget), så den er universitetet i hænde senest søndag den 19. april 2020. Desuden bedes medsende CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer

 

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Tine Damsholt

Info

Ansøgningsfrist: 19-04-2020
Ansættelsesdato: 01-09-2020
Afdeling/Sted: Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin

Søg i stillinger