Fire hjælpelærere til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, ønskes fire stillinger som hjælpelærere besat fra den 15. oktober 2020 eller snarest derefter.
Stillingen er en deltidsstilling med max 250 timer pr. år. Stillingen er midlertidig og udløber den 31. december 2023.

Arbejdsopgaver

Til anatomiøvelserne på kurserne Anatomi og Fysiologi -1 og 2, Cytologi og almen histologi for veterinærstuderende samt anatomiøvelserne på Anatomi og Fysiologi på naturressourceuddannelsen, søges fire hjælpelærere. 

For hver undervisningstime vil der være 1½ times betalt forberedelse.

Kvalifikationer

Der lægges særlig vægt på, at de nye hjælpelærere har:  

  • bestået eksamen i AF-1 og AF-2. Angiv venligst hvilken årgang du blev optaget på studiet. Studieblad bedes vedlagt ansøgningen.
  • Skal være indskrevet på veterinærstudiet ved Københavns Universitet.
  • Gode samarbejdsevner.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund m.fl. om ansættelsesvilkår for studerende ansat i visse stillinger ved de under Undervisningsministeriet hørende uddannelsesinstitutioner (SUL-overenskomsten).

Det konkrete timetal aflønnes med en timeløn på 222,80 kr. (aktuelt niveau). 

Gældende fra 1/1-17 vil følgende forberedelsestid benyttes ved aflønning:

Vejledning: 1. vejledningstime 1,5 t forb. efterfølgende vejledning (samme diss.) 0,75 t. forb. pr. konfrontationstime.

Præsentationer: fuld forberedelse til alle præs. dvs. 1,5 t forb. pr. konfrontationstime

Praktisk demonstration i anatomi/histologi: 1,5 t forb. pr konfrontationstime

Praktisk situs: 1,5 t forb. pr. konfrontationstime. Gentages undervisningen (samme post/gruppe) efterfølgende, tildeles 0,75 t forb. pr. konfrontationstime. Selvom situsundervisningen gentages 3-4 gange pr. situsdag, tildeles fuld forberedelse pr. konfrontationstime første gang der undervises.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Spørgsmål om stillingen kan stiles til Vanessa Hall på tlf. 3533 2512 eller vh@sund.ku.dk

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelse skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/tap/ under Studenterjobs (tryk på linket "søg stillingen" nederst i opslaget), senest den 1. September 2020.

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, hjemmeside: www.ivh.ku.dk

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-09-2020
Ansættelsesdato: 15-10-2020
Arbejdstid: Deltid
Afdeling/Sted: Institut for veterinær- og Husdyrvidenskab

Søg i stillinger