Strategisk kommunikationsmedarbejder til Institut for Statskundskab

Har du lyst til at arbejde med og utdvikle strategisk kommunikation på et af Europas førende statskundskabsinstitutter?

Institut for Statskundskab tilbyder undervisning på bachelor og kandidatniveau, forskning i verdensklasse og bidrager til det danske samfund på en lang række områder. Forskere på Institut for Statskundskab arbejder med projekter, der spænder fra demokratiets tilbagegang på tværs af lande, over internationale relationer og sikkerhed, til vælgeradfærd og miljøpolitik. Instituttets forskning finansieres af danske såvel som internationale fonde, inklusiv det Europæiske Forskningsfond (ERC), Europakommisjonen.

Formidlingen af betydningen af politologisk forskning og uddannelse for samfundet er vigtig for os og en del af vores kernevirksomhed. Derfor søger vi en kollega med fokus på strategiske kommunikationsopgaver og forskningsformidling for Institut for Statskundskab. Du vil få ansvaret for at synliggøre vores uddannelsers relevans og forskningens ”impact”. Blandt andet skal vi styrke kommunikationen om de kompetencer, som kandidater i statskundskab, samfundsfag og ”security risk management” tilbyder det danske og internationale arbejdsmarked.

Gennem tæt kontakt med forskere og undervisere skal du understøtte formidlingen af viden, forskningsresultater og andre relevante nyheder. Du skal understøtte forskerne i deres rolle som formidlere og assistere dem med at indtænke forskningsformidling i nye projekter, bl.a. i ansøgninger om ekstern finansiering, herunder i EU-projekter.

Du bliver ansat på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du bliver en del af administrationen som består af 25 dygtige kolleger, som sammen varetager administrative opgaver i tilknytning til forskning, uddannelse og ansøgninger. Du vil stå til rådighed for institutledelsen, og refererer fagligt til institutlederen.

Du skal beskæftige dig med

 • Strategisk kommunikation med fokus på bred samfundsmæssig ”impact”
 • Forsknings- og videnskabsformidling
 • Tæt sparring med forskere om formidling i alle faser fra planlægning til resultater
 • Branding af instituttets uddannelser og af instituttets virksomhed i almindelighed
 • Events – gennemførelse og facilitering
 • En række forskellige medier, herunder instituttets egne websider, sociale medier, elektroniske massemedier og alle former for trykte medier
 • Intern kommunikation i begrænset omfang
   
  Du har
 • En uddannelse som journalist eller anden relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden for kommunikation
 • Relevante erhvervserfaringer inden for faglig formidling
 • Solide, veldokumenterede skrive- og talefærdigheder på dansk og engelsk og i mange genrer
 • Alsidige erfaringer med kommunikation og medier, herunder sociale medier og gerne også med at lave podcast, samt lyd- og billedproduktion
 • Interesse for samfundsvidenskabelige problemstillinger samt universiteternes forhold og fremtid
 • Praktisk erfaring med gennemføring af events
 • Evne til at manøvrere i en politisk styret organisation
 • Lyst til at medvirke til et godt og engagerende arbejdsmiljø
 • Lyst til at lære nye færdigheder og til at udvikle instituttets kommunikationsprofil og -portefølje
 • Interesse i at lære nye mennesker at kende og se deres potentiale
 • Vandt til at være en team player der er indstillet på, at vi hjælper hinanden, når det er nødvendigt

 

Vi lægger derudover stor vægt på deltagelse i det fælles ansvar for den samlede opgaveportefølje i administrationen, og derfor kan der også være enkelte opgaver, der ligger uden for kommunikationsområdet.

Vi ønsker at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund, køn, alder eller etnicitet til at søge stillingen.

Vi tilbyder

 • Et spændende, ansvarsfuldt og udfordrende job, hvor du får tæt kontakt til forskningsmiljøer med aktive og engagerede forskere i verdensklasse
 • Mulighed til at videreudvikle instituttets profil og portefølje inden for strategisk kommunikation
 • Et velfungerende samarbejde med kolleger inden for kommunikation og ”impact” på tværs af fakultet og universitet
 • Muligheder for at videreudvikle og styrke egne kompetencer på kommunikationsområdet
 • Engagerede og gode kolleger der bidrager til en attraktiv arbejdsplads.
 • Et udviklingsorienteret og godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone

Vores arbejdsplads
Institut for Statskundskab har med sine populære og relevante uddannelser succes med at tiltrække og fastholde både danske og internationale forskere og undervisere i absolut særklasse. Der er tradition for, at ledende poster i vores samfund beklædes af statskundskabskandidater, og efterspørgslen på kandidaterne er stor i både den offentlige og private sektor. I udlandet udfylder vores kandidater også kvalificerede stillinger, f.eks. i internationale organisationer. Instituttet har over 2.200 studerende, ca. 70 videnskabeligt ansatte samt ca. 40 ph.d.-studerende og ca. 25 administrative medarbejdere. Instituttet er yderligere beskrevet på: www.polsci.ku.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som fuldmægtig, eller Dansk Journalistforbund.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer ugentligt.

Stillingen er 3 årig med mulighed for forlængelse

Tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Nina Græger, 35337662, ng@ifs.ku.dk. Du kan læse mere om instituttet på statskundskab.ku.dk og www.polsci.ku.dk

Stillingen søges online via hjemmesiden www.jobportal.ku.dk (tryk på linket "Send ansøgning" nederst i opslaget). Der er ansøgningsfrist den 1. juni 2020, og vi forventer at afholde samtaler ultimo juni.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 01-06-2020
Ansættelsesdato: 01-08-2020
Afdeling/Sted: Institut for Statskundskab

Søg i stillinger