Studenterjobs

Der findes studenterjob inden for administrationen (fx HR, økonomi og it) og inden for undervisning og forskningsstøtte.

I alle studenterjob lægger vi vægt på et udviklende arbejdsmiljø med mulighed for at udnytte og styrke kompetencer, opbygge netværk og få erfaring med at arbejde i en stor og alsidig organisation.

STILLING FAKULTET STED ANSØGNINGSFRIST
4 timelønnede studerende til assistanceopgaver ved Antropologisk Laboratorium, Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Retsmedicinsk Institut 19-04-2019
GENOPSLAG: Bliv mentor for de nye studerende på Datalogisk Institut Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Datalogisk Institut 22-04-2019
Økonomisk Institut søger student til studieadministrativt arbejde Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Økonomisk Institut 22-04-2019
Studerende til lærebogsprojekt på Økonomisk Institut Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Økonomisk Institut 22-04-2019
Studerende til Institut for Psykologi på Københavns Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Psykologi 22-04-2019
Vil du være tutor ved medicin? Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Uddannelse og Studerende 25-04-2019
Vil du være faglig tutor på folkesundhedsvidenskab? Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Uddannelse og Studerende 25-04-2019
Vil du være tutor ved odontologi? Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Uddannelse og Studerende 25-04-2019
Vil du være tutor ved veterinærmedicin? Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Uddannelse og Studerende 25-04-2019
Vil du være tutor ved Sundhed & Informatik? Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Uddannelse og Studerende 25-04-2019
Studerende også kaldet papirflyver Fællesadministrationen KU-IT Søndre Campus 25-04-2019
Studerende til tysksproget tidsskrift Det Humanistiske Fakultet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 28-04-2019
Instruktor i Klassisk Arkæologi Det Humanistiske Fakultet Klassisk arkæologisk feltarbejde 30-04-2019
Lektiehjælpere til Kemisk Fagråds Lektiecafé Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Kemisk Institut 01-05-2019
Laboratorieassistent (timelønnet) til Center for Translational Neuromedicine Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Center for Translational Neuromedicine 01-05-2019
Instruktorer til Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Psykologi 06-05-2019
Studerende søges til Forskningskollektivet på Sociologisk Institut Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Sociologisk Institut 06-05-2019
Instruktorer til Institut for Statskundskab, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Statskundskab 06-05-2019
Institut for Statskundskab søger et antal eksterne lektorer Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Statskundskab 06-05-2019
To studenterinstruktorer til Modul 1 ”Pædagogikken aktuelt” Det Humanistiske Fakultet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 22-05-2019
Tech Trans kontoret søger studerende til jurist-team Fællesadministrationen Forskning & Innovation 24-05-2019
Assisterende studenterundervisere til Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 31-05-2019