Studenterjobs

Der findes studenterjob inden for administrationen (fx HR, økonomi og it) og inden for undervisning og forskningsstøtte.

I alle studenterjob lægger vi vægt på et udviklende arbejdsmiljø med mulighed for at udnytte og styrke kompetencer, opbygge netværk og få erfaring med at arbejde i en stor og alsidig organisation.

STILLING FAKULTET STED ANSØGNINGSFRIST
Studerende til KU-IT på Københavns Universitet Fællesadministrationen KU-IT 23-08-2019
Økonomisk Institut søger student til studieadministrativt arbejde Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Økonomisk Institut 25-08-2019
To instruktorer søges ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 25-08-2019
Projektstudenter til Center for Offentlig Regulering og Administration Det Juridiske Fakultet Det Juridiske Fakultet 26-08-2019
Student Assistants for the Department of Economics Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Økonomisk Institut 26-08-2019
Timelønnet laboratorieassistent, 10 timer ugentligt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet CNS drug Delivery and Barrier Modelling 28-08-2019
Studerende søges i Klinikken ved Center for Angst Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Psykologi 28-08-2019
Studerende (8t./ugen) til Centre for Sustainability and Society (SUSY Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Statskundskab 30-08-2019
Studentermedhjælper med flair for kommunikation og eventkoordinering til sekretariatet på Datalogisk Institut Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Datalogisk Institut 01-09-2019
International Staff Mobility søger 2 studerende Fællesadministrationen International House 02-09-2019
Studerende søges til SCIENCE Uddannelse Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Uddannelse 03-09-2019
The Department of Political Science is looking for a student assistant Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Statskundskab 03-09-2019
Student Assistants for the Department of Economics Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Økonomisk Institut 05-09-2019
Studerende til vores Studenterhus ”Cafélitten” Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Økonomisk Institut 06-09-2019
Studentermedarbejder til kommunikationsafdelingen på Statens Naturhistoriske Museum Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Statens Natur Historiske Museum 08-09-2019
Timelønnet betjente, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab 08-09-2019
Studerende til alsidige kommunikationsopgaver på Det Humanistiske Fakultet Det Humanistiske Fakultet Det Humanistiske Fakultet 15-09-2019
STUDERENDE TIL DATABEHANDLING Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Økonomisk Institut 15-09-2019
Ledelelsessekretariatet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet søger student med interesse og flair for kommunikation Det Juridiske Fakultet Det Juridiske Fakultet 22-09-2019