To studenterinstruktorer til ”Pædagogikken aktuelt” ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

To studenterinstruktorer til ”Pædagogikken aktuelt”

Hermed søges to studenterinstruktorer til fagelementet ”Pædagogikken aktuelt” i efteråret 2021 (i perioden 01.09.2021-31.12.2021) ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.  

Om stillingen 

Instruktorerne skal varetage to ugentlige timers tekstlæsning med et hold bestående af ca. 32 studerende i 14 uger. Som en del af faget skal de studerende til eksamen udarbejde en synopsis, der indeholder en afgrænset og begrundet relevant faglig problematik. Der er afsat et antal timer til planlægning og møder med underviserne. Begge stillinger er på 84 timer pr. modul.  

Om dig  

Ansøgere forventes at have interesse for og indsigt i aktuelle grundproblematikker i pædagogik som fag og videnskab, og særligt at kunne forholde sig analytisk og diskuterende til samme. Endvidere forventes ansøgere at have erfaring med akademisk skrivning og problemindkredsning samt at have lyst til at skulle foranstalte et rum for diskussion, hvor alle kan komme til orde med spørgsmål, der relaterer til pensum, indkredsning af faglige problematikker, at læse tekster og være universitetsstuderende.  

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Læs cirkulæret om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv.: https://modst.dk/media/33470/036-19.pdf.  

Timelønnen er kr. 222,59 (1. februar 2021-niveau).  

En forudsætning for ansættelse er, at du er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution.  

Yderligere oplysninger 

For nærmere informationer kan en af underviserne på kurset, Videnskabelig Assistent Katrine Dorthea Bjerre Jepsen kontaktes på mail dlw776@hum.ku.dk.

Ansøgning og praktiske oplysninger 

Send ansøgning bilagt cv. karakterudskrift og dokumentation for indskrivning elektronisk via jobsiden, så den er universitetet i hænde senest mandag d. 10. maj 2021, kl. 23.59.  

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Katrine Dorthea Bjerre Jepsen

Info

Ansøgningsfrist: 10-05-2021
Ansættelsesdato: 01-09-2021
Afdeling/Sted: Institut for Kommunikiation

Søg i stillinger