Uddannet jurist (gerne nyuddannet) til Københavns Universitetets Rektorsekretariat

 • Vil du være med til at arbejde med de juridiske rammer for styring af Danmarks stærkeste og mest internationalt anerkendte universitet?
 • Drømmer du om at arbejde med en politisk dagsorden der understøtter samfundet.
   

Rektorsekretariatet er nærmeste stab for Københavns Universitets rektorat, der udgør Københavns Universitets øverste ledelse. Sekretariatet rådgiver og servicerer den samlede direktion i en travl og afvekslende hverdag.
 

Den juridiske sektion i Rektorsekretariatet varetager en lang række juridiske ansvarsområder af stor betydning for universitetet, som har ledelsesmæssig og ofte offentlig bevågenhed. Opgaverne i enheden omfatter processtyring og sagsbehandling inden for særligt forvaltningsretten, men vi behandler også spørgsmål inden for aftaleret, persondata, forsikrings- og erstatningsret samt immaterialret. Udgangspunktet for vores arbejde er universitetsloven med deraf følgende institutionelle regler, instrukser m.v., som vi som rektors juridiske afdeling påser overholdelsen af. Rektorsekretariatet varetager også funktionen som sekretariat for universitetets praksisudvalg, som er et udvalg nedsat af rektor, der har til formål at fremme ansvarlig forskningspraksis ved Københavns Universitet.
 

Jobbet

Vi søger en jurist (gerne nyuddannet) til at indgå i vores juridiske team i Rektorsekretariatet. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job. Stillingen varetager som et særligt ansvarsområde sekretariatsfunktionen for universitetets Praksisudvalg. Som sekretær for Praksisudvalget understøtter man blandt andet udvalget i den generelle mødehåndtering, sikrer sagsoplysningen af sagerne der behandles i Udvalget og udarbejder udtalelsesudkast i sagerne som man også har ansvaret for at gøre endeligt færdige på baggrund af udvalgets behandling af sagerne. Arbejdet varetages i tæt samarbejde med Udvalgets formandskab og med sektionens øvrige jurister.

Du kan herudover bl.a. komme til at beskæftige dig med generel juridisk rådgivning af beslutningstagere på tværs af organisationen og juridisk sagsbehandling af konkrete sager inden for bl.a. offentlig ret, GDPR, forsikring og erstatning, fondsforvaltning, kontrakter ml. universitetet og eksterne samarbejdspartnere, aktindsigt og udformning og sikring af universitetets regler, instrukser, ledelsesmæssige delegationer og styrelsesforhold.

Du ansættes i en stilling hvor arbejdsopgaverne er mangeartede og udviklende med fokus på juridisk bistand, der skaber merværdi for aftagerne af bistanden.

Dig som jurist:

 • er nyuddannet jurist, eller er jurist med et par års erfaring,
 • arbejder effektivt, metodisk og struktureret og kan stå inde for, at dit arbejde er præget af kvalitet og faglighed,
 • kan formidle – både i skrift og tale på dansk og engelsk,
 • har en god situationsfornemmelse og gennemslagskraft og motiveres af at finde løsninger på komplekse juridiske problemstillinger,
 • er i stand til hurtigt at sætte dig ind i forskellige faglige problemstillinger
 • har gode samarbejdsevner og kan spille på tværs af stillingsbetegnelser og organisationsskel. Samarbejde gør os stærkere, og derfor er du opsøgende, god til at lytte og inddrage interne samarbejdsparter.
 • er en god kollega. Du har lyst og overskud til at hjælpe og give feedback.

Vi tilbyder:

 • et spændende og udfordrende job,
 • et tæt fagligt samarbejde i et team af fire engagerede kolleger,
 • gode muligheder for kompetenceudvikling på et internationalt orienteret universitet,
 • indblik i beslutningsprocesser tæt på den daglige ledelse af Københavns Universitet,
 • en fleksibel arbejdsplads i hjertet af det historiske København.

Ansøgning mv.
Ansættelse sker med en ugentlig arbejdstid på gennemsnitligt 37 timer. Løn og overenskomst i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten (AC overenskomsten). Indplaceringen sker som fuldmægtig. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til sektionschef Tine Brøchner på tlf.: 35 32 64 97.

Indgiv din ansøgning med CV, eksamenspapirer og en beskrivelse af din faglige profil og særlige kompetencefelt via Københavns Universitets jobportal
http://jobportal.ku.dk senest den 2. december 2021.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 49 og 50, med henblik på ansættelse hurtigst muligt eller pr. 1. januar 2022.

Om os
Rektorsekretariatet er placeret i Københavns Universitets Fællesadministration og har et tæt samarbejde med Fællesadministrationens øvrige afdelinger og universitetets fakulteter om betjening og rådgivning af universitetets øverste ledelse. Rektorsekretariatet ledes af vicedirektør Vibeke Raaschou-Nielsen og består af ca. 28 fuldtidsmedarbejdere og 2 studentermedhjælpere. Sekretariatet er inddelt i to sektioner: Jura og Forkontor og Policy og Fora. Sektionen for Jura og Forkontor ledes af sektionschef Tine Brøchner.

Juraenhedens arbejde er karakteriseret af faglig dialog, kvalitet og tempo. Sagerne har principiel betydning for Københavns Universitet som uddannelses- og forskningsinstitution. Hos os er ikke to dage ens: Vi sagsbehandler, rådgiver og samarbejder tæt med ansatte på universitetet, og hos os er processtyring og dialog med samarbejdspartnere en naturlig del af den juridiske sagsafklaring.

Universitetet er i omfattende udvikling styringsmæssigt, politisk, økonomisk og organisatorisk, og sekretariatet skal bl.a. sikre, at rektoratet sikkert og på et solidt forvaltningsmæssigt grundlag kan lede universitetet gennem forandringerne.

Du kan læse mere om Rektorsekretariatet på
https://om.ku.dk/organisation/administration/rektorsekretariatet/

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 02-12-2021
Afdeling/Sted: Rektorsekretariatet
Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Søg i stillinger