2 x 3 Veterinærsygeplejerskeelever søges til Universitetshospitalet for Familiedyr

Ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Universitetshospitalet for Familiedyr, ønskes 2 hold af hver 3 stillinger, som veterinærsygeplejerskeelever besat. Det første hold med start 1. november 2019, det andet hold med start 1. januar 2020, med forbehold for ændringer. Stillingerne er uddannelsesstillinger, og der kan ikke påregnes ansættelse efter endt uddannelse.

Uddannelse:
Uddannelsen som veterinærsygeplejerske er en erhvervsuddannelse, hvor skoleperioderne er placeret på Hansenberg i Kolding over 6 gange á 10 uger. Man bor på skolehjem i denne periode. I resten af uddannelsen er man i praktik på uddannelsesstedet.

På hospitalet behandles og indlægges familiedyr, primært hunde og katte, men også krybdyr, fugle og gnavere. Arbejdsopgaverne omfatter behandling i klinikken såsom assistance ved diagnosticering. Luftning og pasning af dyrene, rengøring af lokaler og instrumenter samt salg af foder og rådgivning i ernæring af familiedyr. Derudover er der også en del administrativt arbejde, der inkluderer indskrivning og hjemsendelse af patienter, klientsamtaler, fakturering og arkivering.

Kvalifikationer:
Der vil blive lagt særlig vægt på, at du er initiativrig, udadvendt, engageret, serviceorienteret og kan lide at arbejde i en i en travl og til tider uforudsigelig dagligdag. Derudover er det en fordel hvis du har;

  • Gode skolekundskaber
  • Erfaring inden for området
  • Praktiske evner
  • Samarbejdsvilje
  • Et godt humør

Du tilbydes:
En uddannelse som veterinærsygeplejerske i en spændende virksomhed, hvor du bliver en del af et godt og dynamisk arbejdsmiljø. Universitetshospitalet for Familiedyr er en del af Institut for Klinisk Veterinærmedicin, med ca. 100 ansatte.

Vores primære formål er, at uddanne dyrlægestuderende i deres kliniske færdigheder, at forske i familiedyrs sygdomme samt at fungere som henvisningshospital for vores praktiserende dyrlægekolleger. Til dette formål har vi et universitetshospital med ca. 20.000 årlige patientforløb.

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen besættes efter gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S) samt efter organisationsaftalen for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden (3F København).

Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til veterinærsygeplejerske Tatjana Schmidt på tlf. 93 56 52 18 på hverdage mellem kl. 9-15.

Ansøgning:
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en ansøgning med bilag via Jobportalen (tryk på linket ”Søg stillingen” nederst i opslaget). Ansøgningen skal være bilagt CV, og dokumentation for relevant uddannelse.

Ansøgningsfristen er den 21. juli 2019.

Der afholdes 1. samtalerunde af kandidater 21. august 2019, hvorefter der vil ske en udvælgelse til 2. samtalerunde som finder sted 30. august 2019 og 2. september 2019.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Tatjana Schmidt

Info

Ansøgningsfrist: 21-07-2019
Ansættelsesdato: 01-11-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Søg i stillinger