Klinikdyrlæger – Taastrup (løbende opslag)

Institut for Klinisk Veterinærmedicin ved Københavns Universitet søger klinikdyrlæger til 3-årige stillinger, der bliver ledige hos os fra nu og i de kommende 6 måneder på Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup.

Klinikdyrlægestillingen er en AC/TAP-stilling, som indebærer deltagelse i den kliniske undervisning, men er uden forskningsret-og pligt. Arbejdstiden er forskudt i væsentligt omfang.

 
Om os
Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup danner rammen om uddannelse og oplæring af næste generations dyrlæger indenfor områderne medicin, kirurgi og reproduktion for store husdyr.

Hospitalets hesteafsnit modtager ca. 1700 henviste heste til indlæggelse årligt. Hospitalet har døgnåbent for akut tilskadekomne og syge heste. Hospitalets praksis har ca. 2000 konsultationer årligt, heraf langt størsteparten hestekonsultationer. Undervisningsafsnittet modtager årligt ca. 100 henviste kvægpatienter, ligesom der opstaldes en række indkøbte undervisningsdyr, der indgår i de kliniske basiskurser.

Universitetshospitalet danner desuden rammen for specialistuddannelse indenfor ECEIM, ECVS, samt post-graduate ad hoc kurser.


Arbejdsopgaver

Klinikdyrlæger skal efter anvisning medvirke til, at der er egnet patientmateriale til rådighed for undervisningen, så Universitetshospitalet for Store Husdyr fungerer optimalt for såvel patienter som studerende.

Klinikdyrlæger skal, i samarbejde med det øvrige hospitalspersonale, varetage alle praktisk-administrative forhold vedrørende indlæggelse, behandling og hjemsendelse af patienter, og i øvrigt følge de indlagte patienter under hospitalsopholdet med undersøgelser og behandlinger.

Klinikdyrlæger er i vagterne, ansvarlig for varetagelse af hospitalets akutberedskab med indlæggelse og behandling af syge og tilskadekomne dyr samt hospitalets indlagte patienter og patienter i vores udkørende Stordyrspraksis.

Desuden kan klinikdyrlæger i mindre omfang blive pålagt administrative opgaver relateret til hospitalets drift.

Stillingen som klinikdyrlæge er meget udadvendt og omfatter bl.a. kommunikation med dyreejere, henvisende dyrlæger, instituttets øvrige faggrupper, andre institutter samt institutioner uden for SUND, hvorfor stillingen kræver gode kommunikations- og samarbejdsevner; arbejdssproget er overvejende dansk både i skrift og i tale.

Klinikdyrlægens kompetencer

 • Veterinær kandidateksamen og dansk dyrlægeautorisation.
 • Erfaring fra klinisk stordyrs- eller hestepraksis.
 • Lyst til at undervise og har gode pædagogiske evner.
 • Ansvarstagende og er god til at håndtere stressede situationer.
 • Struktureret og systematisk i arbejdsformer.
 • Fleksibel i tilfælde af uforudset fravær hos kolleger.
 • Fagligt motiveret og agter at opnå et højt fagligt niveau som vedligeholdes og udvides ved selvstudium samt deltagelse i hospitalets undervisnings- og efteruddannelsestilbud.
 • Det er væsentligt, at klinikdyrlægen har social kompetence og desuden har en god fornemmelse for de problemstillinger, studerende kan opleve i forbindelse den kliniske undervisning.
 • God formidler, både skriftligt og mundtligt.
 • Desuden vægtes organisatorisk forståelse.

Vi tilbyder: 

 • Et spændende, ansvarsfuldt og udfordrende job,
 • Engagerede og gode kolleger,
 • Et udviklingsorienteret og godt socialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone.


Ansættelsesforhold
Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Stillingen indebærer i væsentligt omfang forskudt arbejdstid (dag, aften, nat, weekend og helligdage). Aflønning i henhold til AC-overenskomsten. Der vil være mulighed for at forhandle løn afhængig af kvalifikationer.  overenskomst

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til hospitalschef Susanne Nautrup Olsen sno@sund.ku.dk eller telefon 35 33 28 32. 

 

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis via Jobportalen (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget). Ansøgningsfristen er 15 maj 2023 . Vi inviterer til samtale løbende.

Som beskrevet indledningsvist vil vi besætte ledige stillinger hos os over de kommende 6 måneder på baggrund af nærværende opslag.  

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 15-05-2023
Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Klinisk Veterinærmedicin
Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Søg i stillinger