Ph.d.-stipendium: Evaluering af ”Amning – en god start” en kompleks intervention til fremme af ammepraksis

Institut for Folkesundhedsvidenskab
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

En 3-årig stilling som lønnet ph.d.-stipendiat ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Socialmedicin, er til besættelse pr. 1. april 2021 eller snarest derefter.

Stillingen
”Amning – en god start” er en kompleks intervention, der gennem en forenklet og opkvalificeret ammevejledning fra sundhedsplejersker i kommunalt regi søger at fremme ammepraksis i familier. Vejledningen er en videreudvikling af en tidligere indsats til nye familier netop efter fødslen på hospitalsniveau, hvorfor konsistens i vejledningen på tværs af sektorer er en væsentlig del af projektets målsætning. Projektet har til formål at øge frekvensen af mødre, der ammer i første halve år, reducere genindlæggelser af børn og fremme forældres handlekompetence i relation til amning. Projektet har særligt fokus på at støtte ammepraksis blandt socialt sårbare familier. Projektet forventes implementeret fra oktober 2021.

Med den komplekse intervention undersøges, hvordan indsatsen virker i mødet mellem sundhedsplejerskerne og familierne, og hvorvidt og hvordan den omformes i de forskellige kommunale og familiære kontekster. Evalueringen vil have et mixed method design og skal rumme kvantitative såvel som kvalitativ data. Effekten på ammefrekvens, genindlæggelser og handlekompetence analyseres i et klusterrandomiseret trial og yderligere gøres brug af nationale registre til udvikling af et difference in difference studie. En procesevaluering skal belyse implementeringen, og om forældrene har modtaget den tiltænkte intervention, og hvilke hæmmende eller fremmende forhold, den møder i sundhedsplejerskernes arbejde og familiernes hverdagsliv. Den ph.d.-studerende vil indgå i et stærkt forskningsmiljø, og skal være drivkraft i evalueringen, herunder udvikling, dataindsamling og analyse.

Projektet finansieres af Nordea-fonden og Det Obelske Familiefond og udføres ved Komiteen for Sundhedsoplysning og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Stipendiaten tilknyttes Afdeling for Social Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Kvalifikationer

  • Relevante master og kandidatgrader er blandt andet folkesundhedsvidenskab, sociologi, antropologi eller sundhedsfaglig. 
  • Det er en fordel med kvalifikationer inden for både kvantitativ og kvalitativ metode.
  • Det vil være særlig positivt, hvis ansøgeren har erfaring med komplekse interventioner og evaluering og/eller social ulighed i sundhed.
  • Da dataindsamlingen skal gennemføres på dansk, er det en forudsætning, at ansøgeren kan tale dansk.

Det er desuden en forudsætning, at kandidaten kan indskrives som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Ansættelsesforhold
Stillingen som ph.d er på fuldtid og tidsbegrænset til 3 år. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2021 eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC eller andre relevante organisationer. Ud over den anciennitetsbestemte løn ydes p.t. et årligt tillæg på 16.438,00 kr. (april 2020 niveau). Derudover er der ved ansættelsen mulighed for individuel forhandling om løntillæg.

Ansøgning
Send ansøgning på dansk, CV, publikationsliste og eksamensbevis via nedenstående link senest 6. december 2020.

Ansøgninger, der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lektor Sarah Fredsted Villadsen, tlf. 35 32 79 97, email sfv@sund.ku.dk.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7850 studerende, ca. 1700 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 4800 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Sarah Fredsted Villadsen
E-mail: sfv@sund.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 06-12-2020
Ansættelsesdato: 01-04-2021
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Institut for Folkesundhedsvidenskab
Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Søg i stillinger