Ph.d.-studerende

Ph.d. på Københavns Universitet

Forskeruddannelsen i Danmark er siden 1993 normeret som et treårigt studium, der forudsætter, at man har taget en dansk 5-årig kandidatuddannelse i det pågældende eller nærtbeslægtet fag eller på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

Læs mere om Ph.d.-uddannelsen, bl.a. om finansiering, indskrivning og regler, på phd.ku.dk.

Ph.d.-uddannelserne bliver organiseret og administreret på de enkelte fakulteter, og nærmere oplysninger om betingelser og muligheder kan indhentes her:

Ph.d.-ordninger på KU

I forskningsuddannelsessystemet findes der forskellige muligheder for at tilrettelægge en ph.d.-uddannelse. Læs herunder om de forskellige ph.d.-ordninger.

Den ordinære model

Den ordinære ordning kaldes også 5+3-ordningen. Det henviser til, at den studerende har gennemført et kandidatstudium, dvs. som regel et 5-årigt bachelor- og kandidatforløb, der efterfølges af en 3-årig ph.d.-uddannelse. Universiteterne kan give adgang til ph.d.-uddannelsen ud fra en niveaumæssig vurdering om gennemført kandidatstudium eller tilsvarende.

De fleksible modeller (3+5 og 4+4-ordningerne)

I 1992 blev der mulighed for, at universiteterne kan indskrive studerende sideløbende på en kandidat- og ph.d.-uddannelse. Studerende har således mulighed for at påbegynde et ph.d.-forløb inden de har afsluttet kandidatuddannelsen. Fleksibiliteten skal sikre universiteterne de bedste muligheder for at tilrettelægge og målrette kandidatuddannelsen, så den spiller bedst muligt sammen med ph.d.-forløbet.

De fleksible modeller giver den studerende mulighed for på et tidligere tidspunkt i sit uddannelsesforløb at vælge forskerkarrierevejen. Således understøtter de fleksible modeller talentpleje på kandidatdelen og tidlig rekruttering.

Læs mere her: