Ledelse – Københavns Universitet

Udviklings- og byggechef til Københavns Universitet

Udviklings- og byggechef til Københavns Universitet 
 
Kan du understøtte gennemførelsen og ibrugtagningen af nybyggerier på Københavns Universitet? Vil du stå for ledelse og udvikling af kompetente projektledere og tage ansvar for komplekse og komplicerede planlægnings- og byggeprojekter? Så er det måske dig, vi leder efter. 
 
Capax Recruitment søger for vores kunde Københavns Universitet en strategisk orienteret leder, der kan medvirke til at realisere strategien for bygningsområdet på Københavns Universitet.   
 
Københavns Universitet gennemgår i disse år en gennemgribende forandring med henblik på at sikre en høj, international standard. Derigennem også medvirke til at skabe et nyt markant billede i København, hvor banebrydende arkitektur, innovative læringsmiljøer og højteknologiske laboratorier bringer Københavns Universitet op i eliten blandt verdens bedste universiteter.  
 
Campus Service er den interne serviceorganisation på bygningsområdet og administrerer ca. 1 mio. kvadratmeter primært fordelt på de fire campusområder i København: City, Søndre, Nørre og Frederiksberg. 
 
Jobbet 
Som udviklings- og byggechef får du ansvaret for at sætte retningen for fysisk planlægning og byggeri hos Københavns Universitet. Du inspireres og motiveres af både faglige, ledelses- og styringsmæssige udfordringer i et miljø, hvor det er væsentligt at kunne favne og håndtere mange forskellige interessenter. Opgaverne i Campus Service omfatter både kompleks interessenthåndtering, håndtering af arkitekt- og ingeniørrådgivere samt udviklingsaktiviteter – alt i et meget dynamisk og interessant klima, hvor hovedtemaet i Campus Service er, at der arbejdes for at skabe rammerne om forskning og uddannelse i verdensklasse. 
 
Du bliver ansvarlig for den daglige ledelse af 16 kompetente medarbejdere og indgår i ledelsen af Campus Service. Ydermere vil du skulle bidrage aktivt til den samlede udvikling af Campus Service, hvori en nærværende samt daglig ledelse er central. Et særligt nært samarbejde med KU´s omfattende medarbejderskare af specialister er ligeledes væsentligt.  
 
Du får ansvar for følgende kerneopgaver: 
 
 • Sætte retning for arbejdet og agere som brobygger mellem Campus Service og fakulteterne/brugerne. 
 • Sikre effektiv og inddragende ledelse af en række projektledere. Desuden skal du effektivt administrere samarbejdsfladerne til et omfattende internt netværk på Københavns Universitet og til en række leverandører på bygningsområdet herunder samarbejdet med Bygningsstyrelsen. 
 • Se muligheder der optimerer og udvikler opgaveløsningen. Skabe kreative og innovative løsninger som skal sikre, at løsningerne er tidssvarende og på forkant med nyeste viden. 
 • Sikre samspillet mellem administration, ledelse, forskere, studerende og øvrige interessenter. 
 • Fortsat udvikling af Campus Services’ bygningsportefølje i samspil med væsentlige stakeholders i form af Københavns Kommune m.fl.  
Du får som udviklings- og byggechef en essentiel og afgørende rolle som sparringspartner for hele organisationen, herunder ledelse af et team bestående af højtkvalificerede projektledere. Derudover får du ansvaret for at sætte den strategiske retning for byggeområdet i et udviklingsorienteret perspektiv.  
 
Du tilbydes 
Du vil blive en del af et universitet i udvikling og jobbet giver dig mulighed for at være med til at præge Københavns Universitets udvikling fremadrettet. Du vil indgå i en dygtig ledelsesgruppe og arbejde tæt sammen med fagligt kompetente og engagerede medarbejdere.  
 
Du kommer til at indgå i en kultur med et godt samarbejdsklima og fokus på vidensdeling. Kontoret er præget af fagligt stolte medarbejdere, der nærer stort engagement for projekterne.  
 
Din profil 
Som udviklings- og byggechef forventes det, at du:  
 
 • Har en uddannelsesmæssig baggrund som fx arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør. Har du opnået lignende erfaring på anden vis, er andre baggrunde ligeledes relevante.  
 • Kan lede specialister og har betydelig ledelseserfaring samt erfaring med store projekter, hvor du er generalisten, der styrer de tværgående processer i forhold til metode- og systemudviklingsprojekter. 
 • Har lysten til at motivere og skabe resultater gennem andre. 
 • Har dyb indsigt i det byggetekniske felt lige fra idé til idriftsættelse samt erfaring med udviklingsopgaver fx fra arbejdet med kommuneplanlægning, lokalplaner, bygherrerådgivning, behovsanalyser etc.  
 • Har erfaring med gennemførelsen og ibrugtagning af byggerier, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver – også gerne fra gennemførelsen af større projektporteføljer.  Er vant til at navigere i en politisk styret organisation og et politisk styret miljø. Formår herunder at sætte tempoet samtidigt med at væsentlige forhold vendes.   
 • Har erfaring med forandring med digitalisering som værktøj.  
 • Evner at tænke i helheder og sammenhænge bl.a. i forbindelse med indarbejdelse af rutiner og processer – herunder strategisk arbejde med udgangspunkt i analytiske kompetencer. 
Som person er du empatisk, nysgerrig, har personlig gennemslagskraft og er robust i lederrollen. Derudover evner du at balancere dialog, relevant delegering og opfølgning. Du er en inspirerende leder, der går foran og skaber begejstring og engagement. Ydermere er du målrettet og sætter retningen, men formår at lade dine medarbejdere træde frem i lyset. Du har ligeledes stærke kommunikative og relationelle kompetencer og evner at skabe et godt samspil internt og eksternt, baseret på indsigt og viden om det faglige felt samt en forståelse for omgivelsernes ønsker og behov.  
 
Ansættelsesforhold 
Stillingen er på fuld tid. Ansættelse sker i henhold til statens overenskomst med AC som Chefkonsulent, med Konstruktørforeningen som bygningskonstruktør eller på anden relevant overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kompetencer.  
 
Københavns Universitet arbejder på denne stilling sammen med Capax Recruitment og har du yderligere spørgsmål til processen, er du velkommen til at kontakte Senior Recruitment Consultant, Sine Daugaard Jelle på tlf. 2166 1104 eller sdj@capaxrecruitment.com. Capax kontakter ansøgere og holder indledende samtaler løbende.  
 
Ved spørgsmål til indholdet i stillingen kan Vicedirektør, Anders Boe Hauggaard kontaktes på tlf. 30 33 08 17.  
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning og CV til sdj@capaxrecruitment.com, mrk. ”Udviklings- og byggechef”, senest d. 6. august 2018. 
 
********************************************************* 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Om Københavns Universitet  
Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber indenfor uddannelse og forskning. 
 
Universitetet rummer desuden et stort antal centre, museer, tværgående projekter og andre enheder.

 
Københavns Universitet blev grundlagt i 1479 og består af 6 fakulteter, 36 institutioner og mere end 200 forskningscentre. KU rummer i alt 9.763 medarbejdere og har 9 nobelpristagere med tilknytning til universitetet.  
 
Læs mere på www.ku.dk og følg Københavns Universitet på LinkedIn. 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 06-08-2018
Ansættelsesdato: 01-10-2018
Afdeling/Sted: Campus Service

Søg i stillinger