Om at være leder på Københavns Universitet

Københavns Universitet er landets største vidensvirksomhed, hvor over 9.700 engagerede medarbejdere dagligt er med til at løfte opgaven og hæve ambitionerne inden for universitetets tre kerneopgaver:

  • Forskning
  • Uddannelse
  • Formidling.

KU har også selv sat sig det høje mål at blive et af de absolut førende universiteter i Europa. Det stiller krav til lederne, og ledelse skal derfor udøves med samme engagement og professionalisme, som universitetets kerneopgaver udføres.

KU har udarbejdet et ledelsesgrundlag, der skal sikre et fælles afsæt for den løbende ledelsesudvikling, samt fastholde og styrke det bedste i universitetets lange tradition. Ledelsesudviklingen skal sikre, at alle ledere er rustet til at møde hverdagens udfordringer, uanset om du er institutleder, prodekan, fakultetsdirektør eller sektionsleder. Som leder har du desuden altid mulighed og ansvar for at fortolke og udfylde rammerne på din måde. Du har ansvaret for at skabe betingelserne for egen indsats og i høj grad også vilkårene for dine medarbejderes hverdag.

På KU har vi siden 2009 arbejdet aktivt med at udvikle ledernes potentiale. Som leder på KU har du adgang til bl.a. ledelsesudviklingsprogrammer, netværk på tværs i organisationen, intro kurser for nye ledere og et bredt udbud af kompetenceudviklende kurser. Alt sammen i erkendelse af at god ledelse er en forudsætning for at sikre de bedste betingelser for medarbejderne og KU’s kerneydelser.