Ledelse – Københavns Universitet

Fagleder med ansvar for byggeprojekter

Du er som en dirigent med en stærk faglighed, der diskret og myndigt spiller en afgørende rolle for samarbejdet om universitetets byggerier  
 
Som fagleder indgår du i en fagledergruppe på tre personer. I modtager opgavebestillinger, og definerer sammen med projektlederne rammerne såsom tids-, proces- og økonomi. Du har på ugentlig basis faglig sparring med 5 projektledere omkring deres byggesager i forhold til interessenthåndtering, kvalitet, fremdrift og økonomi.  Din er­far­ing og indgående kendskab til byggeledelse gør, at du er i stand til at guide projektlederne, så de kommer i mål. Faglederne arbejder løbende på at sikre smidige processer og tager initiativ til den faglige udvikling i sektionen. 
 
Du får ansvaret for nøgleinteressenter som f.eks. Bygningsstyrelsen og bliver deres faste kontakt til universitetet i byggesagerne. Du sikrer, at gensidige synergier opdyrkes og at KU’s samlede interesser varetages. Det handler om at komme rundt til mange og tage dialogen i god tid. Hvordan orkesteret skal spille, afhænger af samarbejdspartnerne, men spilles sammen skal der. Der er ikke plads til enmandsorkestre. 
 
Du løser også selv opgaver som projektleder i byggesager. Det kan være stort og småt og alt fra nybyggerier til laboratorierenoveringer og ombygninger. Campus Service er det sammenbindende led mellem bygningsejeren og brugerne. Så her skal du holde takten, slå ørerne ud og spille sammen med kollegaer internt og eksternt.     
 
Det, der gør jobbet interessant er, at de fysiske rammer på universitetet og behovene til dem er meget forskellige – det er udfordrende, men på samme tid inspirerende at forstå og få alle involverede til at bidrage på hver deres felt, så løsningerne fungerer for både forskere og studerende, driftspersonale og myndigheder. Og så selvfølgelig, at opgaverne løses til tiden, inden for budgettet og i den ønskede kvalitet. 
 
Du er tæt på bygherren, på forkant med byggesagerne og sikrer helhed samt kvalitet til tiden – og du vil:
  • Være nøgleperson i forhold til interessentvaretagelse med en naturlig autoritet og udpræget situationsfornemmelse inkl. evnen til at lytte 
  • Sikre overblik, struktur og systematik i de mange byggeopgaver inkl. udvikling af nye processer samt sikre fremdrift og fokus på løsningen af opgaver 
  •  Være med til at understøtte, at universitetet leverer fysiske rammer til dets ansatte og studerende i verdensklasse. 
Du bliver en del af sektionen Udvikling & Byggeri, og du vil referere til den nye Udviklings- og Byggechef. 
 
Du har indgående kendskab til spillereglerne inden for byggeri – og du er struktureret, proaktiv og vedholdende. 
  • Uddannelse: Ingeniør, -Konstruktør, Arkitekt eller anden tilsvarende uddannelse 
  • Erfaring: Min. 10 års erhvervserfaring, f.eks. som byggeprojektleder med mange interessenter og forståelse for, hvordan man håndterer forskellige aktører i en politisk styret organisation med komplekse sager 
  • Kommunikation: Formår at kommunikere skriftligt og mundtligt klart, præcist og myndigt.  Evner at læse udbudsmateriale, gennemse tidsplaner og sikre kvaliteten. Du er god til at lytte og give konstruktiv feedback 
  • IT & Økonomi: Tæft for anvendelse af digitale værktøjer og gode evner til at forstå budgetter og regnskaber 
  • Sprog: Dansk flydende, engelsk i tale og skrift 
 
Du trives i et akademisk miljø, hvor du indgår i et stort arbejdsfællesskab, og hvor der dagligt gives og modtages feedback med kolleger. Du er servicemindet, kan arbejde selvstændigt, bevarer fatningen og holder retningen, selv i pressede perioder og med respekt for deadlines. 
 
Løn & ansættelsesvilkår  
Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Stillingen er på fuld tid. Ansættelse sker i henhold til statens overenskomst med AC som specialkonsulent, med Konstruktørforeningen som bygningskonstruktør eller på anden relevant overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg på baggrund af erfaringer og kompetencer.  Tiltrædelse 1. oktober. 
 
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
 
Yderligere information & ansøgning  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fagleder Pernille Nørby på M 2151 6066, pernille.norby@adm.ku.dk eller Birgit O’Sullivan, tlf.: M 5122 1979, birgit@osullivan.dk.
 
Københavns Universitet arbejder på denne stilling sammen med O’Sullivan Consulting og har du yderligere spørgsmål til processen, er du velkommen til at kontakte O’Sullivan Consulting , Birgit O’Sullivan, på  M 5122 1979 eller birgit@osullivan.dk. O’Sullivan Consulting kontakter ansøgere og holder indledende samtaler løbende.  
 
Ansøgningen skal være i hænde senest kl. 9.00 fredag d 3. august 2018 . Første samtale finder sted d. 15.-16. august. For de som går videre til 2. samtale vil der være et test-og caseforløb i uge 34.  Anden samtale finder sted d. 29. august. 
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning og CV til birgit@osullivan.dk. mrk. ”Fagleder med ansvar for byggeprojekter”. 
 
Om Campus Service, Københavns Universitet 
Campus Service (CAS) skaber og vedligeholder de fysiske rammer om Københavns Univers­itet med sine 36.000 studerende og 9.000 ansatte. CAS’ kerneopgave er at sikre et godt fysisk uddan­nelses-  forsknings- og arbejdsmiljø for universitetets studerende, forskere og øvrige ansatte.  
 
CAS koordinerer universitets bygge- anlægs og bygningsdriftsopgaver. Universitetets campusområder omfatter knap en million kvadratmeter.   
 
CAS ligger i Store Kannikestræde i indre by og består af 55 medarbejdere fordelt på fire sektioner: Vedligehold, Udvikling & Byggeri, Drift & Digitalisering samt Økonomi & Administration. 
 
CAS sætter en ære i at skabe fysiske rammer af høj kvalitet ved at inddrage brugere, myndigheder og samarbejdspartnere i de forskellige projektfaser. 
Læs mere på www.cas.ku.dk
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 03-08-2018
Ansættelsesdato: 01-10-2018
Afdeling/Sted: Campus Service

Søg i stillinger