KU søger enhedsleder til central BI organisering

Københavns Universitet har taget initiativ til at udvikle en samlet og fælles Business Intelligence (BI)-løsning for hele universitetet. Der er i øjeblikket fokus på at opbygge universitetets kompetencer på BI-området, herunder at udvikle den centrale BI-enhed og dennes samarbejde med den øvrige organisation.  
Københavns Universitet søger en enhedsleder til den centrale BI-enhed. BI-enheden har sit organisatoriske ophæng digitaliseringssektionen i Koncern-økonomi, men arbejder på tværs af hele universitet.  
Som leder af BI-enheden får du en væsentlig rolle i udviklingen af BI arbejdet på KU. BI-enheden skal understøtte den øvrige organisation i udviklingen af BI-løsninger, særligt i relation til de faglige enheder der er ansvarlige for fagrelevante begreber og data. BI-enheden er bl.a. ansvarlig for den metode hvormed BI-produkter skal udvikles og er systemansvarlig for KU’s nyanskaffede DW-platform.  
 
Om jobbet  
• Du får den daglige ledelse at et kompetent team bestående af fem medarbejdere.  
• Du vil få det overordnet ansvar for BI arbejdet, i den første tid vil der være fokus på, at opbygge KU’s BI kapabiliteter såsom et fælles metodeværk til udvikling af BI-løsninger, sikre et godt samarbejde med den øvrige organisation, understøtte implementeringen af den nyanskaffede DW-platform og skabe gode rammer for udviklingen af BI arbejdet på KU.  
• Ansvarlig for at temaet i tæt samarbejde med de faglige enheder får defineret entydige begreber og identificere kildedata til brug i udviklingen af BI-løsninger. Begrebsarbejdet følger en fælles aftalt metode og det er den centrale BI-organisations ansvar at metoden følges.  
• Planlægge og drive BI-arbejdet frem  
• Ansvarlig for kommunikation ud i organisationen og deltagelse i diverse ledelsesfora.  
 
Personprofil  
• Du har erfaring med personaleledelse og er involverende i din ledelsesstil.  
• Du har en relevant uddannelse og erfaring med BI. Du forstå vigtigheden af veldefineret data og den værdi det skaber i en stor og kompleks organisation.  
• Du er en stærk kommunikator og en god forretningsforståelse. Den centrale BI-organisation skal i tæt samarbejde med den øvrige organisation, levere BI-løsninger der dækker alle fagområder. Det er derfor vigtigt at du trives i et job, der kun kan få succes ved et godt samarbejde på tværs af organisationen. Du forstår vigtigheden i gode tillidsfulde relationer.  
• Du trives med agile arbejdsmetoder og er omstillingsparat. Der er stort fokus på, at den centrale BI organisation løbende leverer BI-løsningerne. Det er et mål at arbejde i kortere udviklingssprint, for løbende at levere værdi til organisationen. Du skal finde energi i, at tingene kan ændre sig og du er løsningsorienteret i din tilgang. Samtidig skal du være parat til, at tage ansvar for processerne og aktiv  
 
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte digitaliseringschef Agnes Kristensen Boldsen 2636 6993.  
 
Stillingen er fuld tid og ansættelse sker i henhold til statens overenskomst med AC med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Ansættelsen sker som chefkonsulent på baggrund af erfaringer og kompetencer.  
 
Tiltrædelse: 1. marts eller snarest derefter.  
 
Send ansøgning, cv, dokumentation for uddannelse og evt. bilag elektronisk via jobsiden på www.jobportalen.ku.dk. Ansøgningsfrist er den 22. februar 2019. Samtaler afholdes løbende.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Se yderligere på www.oko.ku.dk  
 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 22-02-2019
Ansættelsesdato: 01-04-2019
Afdeling/Sted: Koncern-økonomi

Søg i stillinger