Om at arbejde i studenterjob på KU

I et studenterjob på Københavns Universitet får du mulighed for at opbygge kompetencer, der kan være værdifulde i din videre karriere efter studiet. Derudover har du mulighed for at opbygge et professionelt netværk blandt dine kolleger. Der er studenterjobs inden for administrationen i områder som HR, økonomi, IT og uddannelsesadministration, og der er studenterjobs inden for undervisning og forskningsstøtte.

Administrationen er fordelt på tre niveauer

  • Fællesadministration
  • Fakultetsadministration
  • Institutadministration.

Administrationen er under hastig udvikling i form af fortsat digitalisering, standardisering og effektivisering. Udviklingen tager altid udgangspunkt i værdien for universitetets kerneopgaver samt brugernes behov.