Studenterjobs – Københavns Universitet

Studerende til Dansk Sociologiforening

Vi søger en studerende til Dansk Sociologiforening.  
 
Arbejdsopgaver 
  • Organisere vores foredrag og kurser samt reklamere for disse 
  • Praktiske opgaver ved arrangementer 
  • Skrive beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne 
  • Mindre research- og analyseopgaver  
  • Grafisk opsætning af plakater 
  • Diverse forefaldende opgaver 
Kvalifikationer 
Serviceminded, god til skriftlig formulering, kendskab til annoncering via diverse platforme – herunder sociale medier, samarbejdsorienteret, gode koordineringsegenskaber, udadvendt og kreativ. 
 
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 8 timer om ugen i gennemsnit med tiltrædelse den 1. august 2018. Arbejdsmængden vil være varierende, og der vil kunne tages hensyn omkring eksaminer.  
 
Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35 Minimumstimelønnen er kr. 121,07. Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser. 
 
En forudsætning for ansættelse er, at du er indskrevet ved en videregående uddannelsesinstitution. 
 
Yderligere oplysninger 
Mere om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretær Lene El Mongy, 35 32 35 02, lm@samf.ku.dk eller næstformand Pelle Korsbæk Sørensen, 28 74 81 18, pellekorsbaek@gmail.com      
Du kan læse mere om foreningen på www.sociologi.dk 
 
Stillingen søges online via hjemmesiden Jobportalen (tryk på linket "Søg stillingen" nederst i opslaget).  Upload kun pdf-filer. Du bedes uploade en motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis/semester oversigt og evt. andre relevante dokumenter (anbefaling etc.) 
 
Der er ansøgningsfrist mandag den 4. juni 2018, og vi holder ansættelsessamtaler tirsdag den 12. og onsdag den 13. juni 2018.  
 
Bemærk venligst, at der kun kan uploades én fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en pdf-fil. 
 
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive accepteret. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Lene Lisbet El Mongy
E-mail: lm@samf.ku.dk

Info

Ansøgningsfrist: 04-06-2018
Ansættelsesdato: 01-08-2018
Afdeling/Sted: Sociologisk Institut

Søg i stillinger