Videnskabelige stillinger – Københavns Universitet

Jobportal DK > Videnskabelige stillinger

Videnskabelig assistent i Engelsksproget litteratur

Videnskabelig assistent i Engelsksproget litteratur 
 
Ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet er to stillinger som videnskabelig assistent ledige til besættelse 1. september 2018.  
 
Stillingerne er tidsbegrænset til 12 måneder.  
 
Stillingsindhold 
Ansættelsen er knyttet til uddannelsen i Engelsk på Københavns Universitet, der omfatter dels bachelor-, dels kandidatniveau. Stillingen er beregnet til fuldtid og er en undervisningsstilling med mulighed for, at op til 20 % af ansættelsestiden kan anvendes til udviklingsopgaver i forbindelse med uddannelserne. Dette vil blive aftalt nærmere ud fra det omfang, det forekommer relevant, samt afhængigt af ansøgerens kvalifikationer. 
 
Kvalifikationskrav 
Den videnskabelige assistent skal være kvalificeret til at undervise på bachelor- og kandidatniveau i obligatoriske og frie fagelementer inden for Den engelsktalende verdens litteratur med særligt fokus på grundforløbet i britisk litteratur og/eller amerikansk og transnational litteratur. 
 
Kvalifikationer 
Den, der ansættes i stillingen, skal have en relevant kandidatgrad, erfaring med at undervise på universitetsniveau, fuld beherskelse af engelsk i skrift og tale og kunne undervise på engelsk. 
 
Læs mere om kvalifikationskravene til videnskabelige assistenter i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter
 
Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til studieleder Kirsten Kragh, kirstenkragh@hum.ku.dk  
 
Ansøgning 
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer. 
 
Klik på knappen ”Søg stillingen”.  
 
Ansøgningen, som kan skrive på dansk eller engelsk skal indeholde følgende bilag:  
 
Ansøgningsbrev (max. 1 side) samt følgende bilag:
  1. CV 
  2. Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis / Ph.d.-bevis) 
  3. Fuldstændig og nummereret publikationsliste  
  4. Dokumentation for undervisningskvalifikationer (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning). 
  5. Publikationer * (ikke et krav) 

Feltet markeret med * er ikke obligatorisk. Andre relevante oplysninger til ansøgningen eller et tomt dokument kan uploades i stedet for.  

Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil kunne forventes bedømt. 
 
Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.  
 
Ansættelsesprocedure 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.   
 
Der henvises endvidere til bekendtgørelsesnr.242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter  
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.  
 
Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Pernille Kirk (HR), e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er tidsbegrænset til 12 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer. 
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Ansøgningsfristen er den 7. juni 2018 kl. 23:59 CET.   
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.  
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 07-06-2018
Ansættelsesdato: 01-09-2018
Afdeling/Sted: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Søg i stillinger