Rekrutteringproces - for videnskabelige medarbejdere

En ansættelsesproces på KU tager gennemsnitligt 3-6 måneder afhængigt af stillingstypen.

Her kan du se en procestegning for rekrutteringsprocessen, fra opslag til besættelse af stillingen, og du kan læse om processen nedenfor.

Søger du oplysninger om ansøgningsprocessen, se Sådan søger du.

 • Stillinger slås op i mindst 14 dage her på siden.

• Alle ansøgninger skal sendes via ’SØG STILLING’ knappen i bunden af stillingsopslaget. De indkomne ansøgninger vurderes ift. opfyldelse af formelle krav i stillingsopslaget af HR.

• Den ansættelsesbemyndigede leder gennemgår efter ansøgningsfristens udløb alle modtagne ansøgninger sammen med ansættelsesudvalget og udvælger på den baggrund, hvilke ansøgninger, der er mest relevante i forhold til kravene i stillingsopslaget. Disse ansøgninger sendes til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

• Alle ansøgere orienteres om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse.

• Bedømmelsesudvalget nedsættes efterindstilling fra Akademisk Råd.

• De ansøgere, der skal bedømmes, bliver orienteret om bedømmelsesudvalgets sammensætning.

• Bedømmelsesudvalget gennemfører en ikke-prioriteret bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning og formidling samt i forhold til øvrige krav i opslaget.

• HR foretager legalitetskontrol og sender bedømmelserne i høring hos ansøgerne.

• Den ansættelsesbemyndigede leder beslutter i samråd med ansættelsesudvalget, hvilke af de ansøgere, der er blevet bedømt, der skal inviteres til en samtale og evt. prøveforelæsning.

• Ved ansættelsessamtalerne uddybes og vurderes de faglige og personlige egenskaber.

• Den ansættelsesbemyndigede leder træffer beslutning om ansættelse i samråd med ansættelsesudvalget.

• Der sendes tilbud om ansættelse til den valgte kandidat.

• Der sendes afslag til de øvrige kandidater.

Læs om undervisningsportfolio her