Særligt for yngre forskere

KU ønsker at sikre kontinuerlig faglig udvikling og et tilfredsstillende karriereforløb for den enkelte videnskabelige medarbejder.

Herunder også bidrage til at potentielle karriereveje er tydelige for den enkelte forsker, og at karrierehåndtering sker systematisk og arbejdet professionaliseres yderligere - gerne så tidligt i karrieren som muligt. Derfor har KU udarbejdet et karrieresite for yngre forskere, som du finder på den engelsksprogede del af vores jobportal.