Stillingsstrukturen på KU for videnskabeligt personale

Universitetet har som mål at sikre rammer og vilkår, som fremmer samspillet mellem fri forskning og samfunds- og behovsdrevet videnskabeligt baseret innovation. Sådan fastholder KU en høj kvalitet i forskningsproduktionen og styrker fortsat de faglige ambitioner. Universitetet tilbyder indsigt, udsyn og tradition fra en dynamisk international platform.

Stillingstruktur – Københavns Universitet

Stillingsstrukturen ved Københavns Universitet følger ”Cirkulære om stillingstruktur for videnskabelige medarbejdere ved universiteterne”. Oversigten herunder kan give et overblik over de forskellige stillingstyper, herunder niveau, kvalifikationskrav, stillingsindhold og ansættelsesperiode.

Ph.d.-stipendiat
Kvalifikationskrav: Kandidatniveau
Stillingsindhold: Forskning, evt. lidt undervisning
Ansættelsesperiode: Max 3 års fuldtidsansættelse. Mulighed for deltidsansættelse ved deltidsindskrivning.


Videnskabelig assistent
Kvalifikationskrav: Kandidatniveau
Stillingsindhold: Forskning, evt. lidt undervisning
Ansættelsesperiode: Max 3 års fuldtidsansættelse. Mulighed for deltidsansættelse ved deltidsindskrivning.

Undervisningsassistent
Kvalifikationskrav: Kandidatniveau
Stillingsindhold: Undervisning/deltid
Ansættelsesperiode: Max 3 x 3 år

Ekstern lektor
Kvalifikationskrav: Kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau.
Stillingsindhold: Undervisning/deltid, gennemføre eksamener.
Ansættelsesperiode: Max 3 x 3 år, tidsubegrænset.

Postdoc
Kvalifikationskrav: Ph.d.-niveau
Stillingsindhold: Forskning samt undervisning i begrænset omfang.
Ansættelsesperiode: Max 4 år.

Adjunkt
Kvalifikationskrav: Ph.d.-niveau
Stillingsindhold: Forskning og forskningsbaseret undervisning.
Ansættelsesperiode: Max 8 år, ansættelser af op til 4 års varighed – 5 år på det kliniske område.

Forsker
Kvalifikationskrav: Ph.d.-niveau
Stillingsindhold: Forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening; undervisning i et vist omfang.
Ansættelsesperiode: Max 8 år, ansættelser af op til 4 års varighed – 5 år på det kliniske område. Kan være tidsubegrænset (Karriereforsker).

Tenure-track adjunkt
Kvalifikationskrav: Ph.d.-niveau
Stillingsindhold: Forskning og forskningsbaseret undervisning.
Ansættelsesperiode: Tidsubegrænset.

Lektor
Kvalifikationskrav: Lektor-/forskerniveau. Skal have modtaget pædagogisk uddannelse.
Stillingsindhold: Forskning og forskningsbaseret undervisning.
Ansættelsesperiode: Som hovedregel tidsubegrænset.
 
Seniorforsker
Kvalifikationskrav: Lektor-/forskerniveau. Skal have modtaget pædagogisk uddannelse.
Stillingsindhold: Forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Undervisning i et vist omfang.
Ansættelsesperiode: Som hovedregel tidsubegrænset.
 
Seniorrådgiver 
Kvalifikationskrav: Lektor-/forskerniveau.
Stillingsindhold: Forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater. Ajour på et bredt videnskabsområde og lave analyser. Evt. undervisning og forskning.
Ansættelsesperiode: Som hovedregel tidsubegrænset.

Professor
Kvalifikationskrav: Original videnskabelig produktion på internationalt niveau, udvikle fagområde, evne til forskningsledelse.
Stillingsindhold: Forskning og forskningsbaseret undervisning. Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening.
Ansættelsesperiode: Som hovedregel tidsubegrænset.

Professor med særlige opgaver (MSO)
Kvalifikationskrav: Original videnskabelig produktion på internationalt niveau, udvikle fagområde, evne til forskningsledelse.
Stillingsindhold: Udvikling af et særligt forsknings- eller uddannelsesområde på et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau.
Ansættelsesperiode: 3-8 år kan herudover forlænges i op til 8 års samlet ansættelse i stillingen.

Klinisk Professor
Kvalifikationskrav: Kvalifikationskravene er de samme som gælder for et ordinært professorat.
Stillingsindhold: Kvalificerede vejlednings-, undervisnings-og/eller forskningsopgaver og eksamination af medicinstuderende og studerende i klinisk biomekanik ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder samt vejledning ved forskeruddannelse.
Ansættelsesperiode: Som hovedregel tidsubegrænset.

Klinisk (ekstern) lektor
Kvalifikationskrav:
 • Lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse (speciallæge), samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer.
 • Kvalifikationskravet for den eksterne kliniske lektor i biomekanik er kandidateksamen i klinisk biomekanik eller tilsvarende.
 • Kvalifikationskravet for den eksterne kliniske lektor i psykologi er psykologisk kandidateksamen og specialistanerkendelse.
Stillingsindhold: Kvalificerede undervisningsopgaver, eksamen for medicinstuderende og studerende i klinisk biomekanik ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder samt vejledning ved forskeruddannelse.
Ansættelsesperiode: Mindst 3 år og højst 5 år i tidsbegrænset ansættelse. Varig ansættelse mulig.

Klinisk Assistent
Kvalifikationskrav: Lægevidenskabelig kandidateksamen og relevant klinisk erfaring.
Stillingsindhold: Medicinsk klinisk forskning.
Ansættelsesperiode: Max 4 år.

Klinisk lærer
Kvalifikationskrav: Relevant kandidateksamen. Evt. krav om ajourført erfaring med relevant klinisk arbejde.
Stillingsindhold: Deltidsstilling med selvstændig undervisnings- og vejledningsopgaver på sygehus, i praksis eller på klinik og andre kliniske opgaver.
 • Kan eksaminere efter særlig tilladelse – forudsætter en hovedstilling ved sygehus, praksis eller i klinik.
Ansættelsesperiode – Læger: Max 3 x 3 år.
Ansættelsesperiode – Tandlæger: 2 år og fornyelse i 2 år. Varig ansættelse mulig efter først ansættelse.

Afdelingstandlæge
Kvalifikationskrav: Odontologisk kandidateksamen samt klinisk faglig ekspertise på højt niveau og erfaring med selvstændig udvikling af klinisk undervisningsmateriale.
Stillingsindhold:
 • Deltidsstilling med ledende funktioner og undervisnings- og behandlingsopgaver i forbindelse med klinisk undervisning af tandlægestuderende samt ledende, vejledende og koordinerende med hensyn til de opgaver, der pålægges de kliniske lærere, og forestå den løbende evaluering af de studerende.
• Afdelingstandlægen deltager i tilrettelæggelse, gennemførelse og justering af undervisningen og deltagelse i undervisningsrelaterede aktiviteter.
Ansættelsesperiode: Tidsbegrænset ansættelse i 3 år og derefter varig ansættelse.

Specialtandlæge
Kvalifikationskrav: Odontologisk kandidateksamen samt to års fuld beskæftigelse med praktisk klinisk odontologi, heraf mindst et års beskæftigelse med børnetandpleje.
Stillingsindhold: Klinisk videreuddannelsesprogram, supervision.
Ansættelsesperiode: 3 år.

Psykologisk kandidatstilling
Kvalifikationskrav: Psykologisk kandidateksamen samt klinisk psykologisk erfaring herefter.
Stillingsindhold: Klinisk videreuddannelsesprogram, supervision.
Ansættelsesperiode: 1 år og mulighed for forlængelse i 1 år.

Klinisk Ph.d.-stipendiat
Se Ph.d.-stipendiat under STILLINGER UNDER ADJUNKTNIVEAU.