Genopslag - Specialtandlægeuddannelse i Ortodonti

2 specialtandlægeuddannelsesstillinger i ortodonti er ledige til besættelse pr. 1. september 2019. Specialtandlægeuddannelsesstillingen er fuldtids og af 3 års varighed. Uddannelsen foregår ved Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Uddannelsen, der er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, foregår efter Sundhedsstyrelsens cirkulære om uddannelse til specialtandlæge i ortodonti og hospitalsodontologi, CIR nr. 203 af 09/12/1991 (www.sst.dk). 
 
Kvalifikationskrav 
Forudsætningen for at påbegynde specialtandlægeuddannelsen i ortodonti er, at ansøgeren er tandlæge og har været fuldtidsbeskæftiget i mindst 2 år med praktisk klinisk odontologi, heraf mindst 1 år med børne- og ungdomstandpleje, svarende til 1440 timer, samt dokumenteret tilladelse til selvstændigvirke. Gennemført kursus i ”Cone Beam CT” vil være en fordel.  
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker iht. Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og AC.  
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af specialtandlægeuddannelsen, Liselotte Sonnesen (35 32 66 70 eller alson@sund.ku.dk). 
 
Procedure 
Ansøgningerne vil blive behandlet af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Det forventes, at flere ansøgere vil blive indkaldt til samtale/samtaler. Det er Sundhedsstyrelsen, der foretager den endelige godkendelse af de kandidater, der indstilles. 
 
Ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation sendes elektronisk ved at klikke på linket i opslaget.  
 
Ansøgningsfrist 
Frist for ansøgninger er søndag den 10. marts 2019.
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne. 
SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Liselotte Sonnesen

Info

Ansøgningsfrist: 10-03-2019
Ansættelsesdato: 01-09-2019
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Odontologisk Institut

Søg i stillinger