Postdoc i Science Education

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) søger en postdoc til ansættelse i et projekt om børn og unges science-kapital (https://www.ind.ku.dk/Nyheder/nyheder-2019/scope/). Postdoc’ens forskning vil være knyttet til projektet Scope, som er et forskningsprojekt der gennemføres i samarbejde mellem IND, VIVE, KP, VIA og Astra og er finansieret af Novo Nordisk fonden og Villum Fonden. Scope er et projekt, der undersøger børn og unges science-kapital i Danmark. Det er inspireret af det engelske søsterprojekt Aspires (https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/departments/education-practice-and-society/aspires-2). IND har ansvaret for den kvalitative del af projektet, og postdoc’en vil skulle arbejde med en vifte af kvalitative metoder herunder etnografisk feltarbejde, interviews med børn, men også bidrage til at udvikle metoder tilpasset aldersgruppen. Da det empiriske arbejde involverer børn og unge, er det en forudsætning, at kandidaten kan dansk. Projektet ønsker at følge forskellige børn og unge (på tværs af køn, social - og etnisk baggrund) i deres møde med naturfaglige sammenhænge særligt i, men også udenfor skolen.

IND søger en stærk kandidat med en bred baggrund i kvalitative metoder. Særligt erfaringer med etnografiske metoder vil være betydningsfulde. Derudover søges en kandidat, der har empirisk erfaring med børn eller unge som deltagere. Da projektet handler om børn og unges relation til, engagement i og mulighed for at se sig selv i Science, er det væsentligt, at postdoc’en enten har viden om forskningen i uddannelse og undervisning inden for Science, eller har forudsætningen og motivationen til at sætte sig ind i feltet hurtigt.

De primære opgaver vil være selvstændigt at indsamle empiri i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og med afsæt i projektets teoretiske udgangspunkt (science-kapital, science identitet og naturfaglig dannelse), at analysere, publicere og særligt sampublicere artikler i tæt samarbejde med forskningsgruppens øvrige medlemmer. Postdoc’en skal således både kunne arbejde selvstændigt, kunne indgå i forpligtende samarbejder med andre i projektet, samt være forpligtet på projektets helhed, og på at bidrage til den samlede forskningsproduktion i projektet. Derfor søges en kandidat med en skarp pen, der kan formidle projektets resultater i nationale og internationale tidsskrifter, både forskningspublikationer og formidlingspublikationer. Erfaring med publicering i forskningstidsskifter vil blive prioriteret.

Postdoc’en vil indgå i tæt samarbejde med junior- og seniorkollegaer på IND, men også med de øvrige projektpartnere. Derfor søges en kandidat, der har stærke samarbejdskompetencer, der engageret kan bidrage til forskningsgruppens øvrige aktiviteter fx kommunikation omkring projektet, deltagelse i konferencer og præsentationer, og som har lyst til at bidrage til et forskningsmiljø hvor der er plads til forskellighed, men hvor der arbejdes for en fælles sag.

IND har stærke internationale relationer, og mange møder foregår på engelsk. IND er et institut hvor forskellige forskningsfelter og traditioner sameksisterer. Postdoc’en vil få en hverdag, hvor respekt for forskellighed og nysgerrighed for forskellige forskningstraditioner er et vigtigt fundament. Postdoc’en vil udover forskning også skulle undervise på instituttet i et mindre omfang, eller påtage sig andre institutopgaver.

Yderligere information om institut for naturfagenes didaktik kan findes http://www.science.ku.dk/english/about-the-faculty/organisation/. Spørgsmål eller yderligere informationer kan fås ved at kontakte Henriette T. Holmegaard: hh@ind.ku.dk (kontakt på mail om tidspunkt for snak i telefon).

Ansættelsen vil være fra den 1. august 2020 eller så tidligt som muligt herefter. Deltidsansættelse er en mulighed, såfremt det passer med projektets rammer.
Universitetet ønsker at ansætte kandidater der reflekterer diversiteten i det omkringliggende samfund. Derfor opfordres alle kvalificerede kandidater at ansøge uanset personlig baggrund.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er dækket af Stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansættelsen er tidsbegrænset til 24 mdr. og sker i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten. Aflønning i henhold til AC-overenskomst er anciennitetsbestemt og startlønnen er årligt
kr. 361.468. Herudover anvise der et samlet pensionsbidrag på 17,1% af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:  

  • Ansøgningsbrev (max 1 side).
  • Max to sider med en beskrivelse af, hvordan kandidaten forskningsmæssigt ser sig selv i projektet.
  • CV

Bilag

  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis) 
  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer.
  • Dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling
  • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 3 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3. 

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.  

Ansøgningsfristen er søndag den 3. maj 2020 kl. 23:59 CET.  

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 03-05-2020
Ansættelsesdato: 01-08-2020
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Department of Science Education

Søg i stillinger