Videnskabelig assistent til undervisning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Institut for Psykologi, Københavns Universitet, søger en tidsbegrænset videnskabelig assistent fra 1. august 2020 og 3 år frem til fuldtidsundervisning i socialpsykologi og personlighedspsykologi på bacheloruddannelsen i psykologi. Den videnskabelige assistent skal undervise 3 ugentlige seminarhold à 3 timer i socialpsykologi om efteråret og 3 tilsvarende seminarhold i personlighedspsykologi om foråret. Ud over støtte til de studerendes tilegnelse af de to fags teorier og begreber, skal den videnskabelige assistent også undervise i studieteknik som del af seminarholdet. Desuden skal den videnskabelige assistent godkende responspapirer, som de studerende uploader på skrift, samt bedømme afsluttende eksamensopgaver. Det forudsættes, at de videnskabelige assistenter følger forelæsningerne i de to fag, og at de deltager i pædagogisk og faglig udvikling ved deltagelse i kurser og møder, der anvises af instituttet/koordinator forud for og under undervisningens forløb.

Undervisningsforløbene tilrettelægges overordnet af fagkoordinatoren i samspil med de øvrige faste undervisere. Undervisningen superviseres og kvalificeres fagligt og pædagogisk af koordinator i samarbejde med Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (PCS). Bedømmelse af eksamensopgaver instrueres og superviseres af koordinator. Feedback til responspapirer og eksamensopgaver superviseres af koordinator med pædagogisk støtte fra PCS. Assistenterne vil være naturlige deltagere i de relevante forskningsgruppers møder og aktiviteter.

Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet for de videnskabelige assistenter er en kandidatgrad i psykologi. Der lægges vægt på, at ansøgerne har nært kendskab til socialpsykologi og personlighedspsykologi gerne med godt kendskab til, hvordan disse fag er tilrettelagt i uddannelsen på Institut for Psykologi. Selv om assistenterne ikke selv skal undervise i de empiriske metoder, skal de endvidere have tilstrækkeligt metode- og empirikendskab til at kunne vurdere eksamensopgaver, hvor disse elementer er en del.

Der lægges vægt på undervisningserfaringer, og det vil blive set som en yderligere fordel, hvis ansøgere har erfaringer som tidligere instruktorer på Bacheloruddannelsen på Institut for Psykologi.

Læs mere om kvalifikationskravene til videnskabelige assistenter i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen som videnskabelig assistent sker for en periode af indtil 3 år. Ansættelsesvilkår i øvrigt og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde

  • Ansøgningen som skal være udformet på engelsk.
  • CV, en motiveret ansøgning på 1-2 sider,
  • Dokumentation for uddannelse. (Kandidatbevis inkl. eksamensudskrift, samt dokumenterede oplysninger om undervisningsmæssige og eventuelle andre kvalifikationer)

Ansøgningsprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Der vil blive nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg repræsenterende de to fag. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Studieleder Torben Bechmann Jensen, torben.bechmann@psy.ku.dk

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Pernille Lykke Paulsen (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk angiv venligst ID NR 211-0081/20-2O ved henvendelse.

Oplysninger om Institut for Psykologi findes på: http://www.psy.ku.dk/

Ansøgningen skal være udformet på engelsk og være Københavns Universitet i hænde senest søndag den 19. april 2020 kl. 23.59.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Torben Bechmann Jensen

Info

Ansøgningsfrist: 19-04-2020
Ansættelsesdato: 01-08-2020
Afdeling/Sted: Institut for Psykologi

Søg i stillinger