Postdoc i universitetspædagogik

Københavns Universitet opslår hermed en postdoc-stilling til et projekt om forskningsintegration i universitetsundervisningen. Projektet er del af et strategisk projekt ved KU om fremme af forskningsintegrerende undervisning, som omfatter alle universitetets fakulteter.

Det overordnede strategiske projekt skal bringe KU's uddannelser tættere på forskningen og understøtte, at underviserne ser potentialet ved at inddrage studerende i forskningsprojekter og gøre studerende til (med)skabere af viden.​ Nærmere oplysninger om det strategiske projekt kan fås ved henvendelse til projektleder Lotte Lynggaard-Johansen, llj@adm.ku.dk, tlf +45 29356940.

Den ansatte postdoc vil blive inddraget i udviklingen af forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter på tværs af universitetets forskellige fakulteter. Postdocen vil skulle bidrage med sparring i undervisernes udvikling af de forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter og ved gennemførelsen af aktiviteterne. Postdoc’en vil endvidere planlægge og forestå en fortrinsvis kvalitativ undersøgelse af resultater og erfaringer fra projektet, der samtidig kan bidrage til det overordnet projekt. Endelig vil postdoc’en blive inddraget i relevant undervisning, primært inden for universitetspædagogik

Forskningen vil ske i tæt samarbejde med involverede parter (primært undervisere) og vil derfor rumme elementer, som kendes fra f.eks. aktionsforskning og anvendt forskning. Forskningsresultaterne skal dels formidles til de involverede interessenter på universitet, dels bidrage til den nationale og internationale forskningslitteratur om forskningsintegration og forskningsbaseret uddannelse. Postdocarbejdet vil ske under vejledning af en fastansat VIP på instituttet.

Stillingen er organisatorisk placeret ved Institut for Naturfagenes Didaktik. Nærmere oplysninger om instituttet kan findes på hjemmesiden https://www.ind.ku.dk/ eller ved henvendelse til sektionsleder Henriette Holmegaard, hh@ind.ku.dk, tlf 35 32 03 86

Stillingen er ledig til besættelse 15. oktober 2020 eller snarest derefter. Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling af to års varighed, evt. med mulighed for et års forlængelse.

Kvalifikationer
For at være kvalificeret til denne postdoc-stilling skal du have en ph.d. grad inden for universitetspædagogik eller et andet område af relevans for forskningsprojektet. Du bør have forsket i emner, der er forbundet til uddannelse eller forskning. Du er stærk i arbejdet med kvalitative metoder, men det er en fordel, hvis du også har erfaring med kvantitativ metode. Erfaring med forskning i tilknytning til praksis og anvendelse vil være en fordel. Du kan formulere dig flydende både skriftligt og mundtligt på engelsk. Du har gode formidlings- og samarbejdsevner og kan indgå i tværfaglige forskningsgrupper.

Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale  

Ansøgning 
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen, som kan skrive på dansk eller engelsk skal indeholde følgende bilag: 
Ansøgningen skal indeholde: 

  • Motiveret ansøgningsbrev på max 2 sider
  • CV der angiver formel uddannelsesgrader og anden uddannelse, erhvervserfaring, erfaring med undervisning og/eller formidling, og andre oplysninger af relevans for stillingen
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis)
  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker (max 3) mærkes med *.
  • Kort forskningsplan for stillingen (bør ikke overstige 2 sider). Projektbeskrivelse for det overordnede KU-projekt kan rekvireres fra Lotte Lynggaard-Johannsen, llj@adm.ku.dk
  • Dokumentation af undervisningskompetence og forskningsformidling
  • Mulige anbefalingsbreve (maks. 3)
  • Egne publikationer som ønskes inddraget i bedømmelsen (maks 3)

Kun materiale på de skandinaviske sprog og engelsk vil kunne forventes bedømt. 

Ansøgningsprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. 

Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen er tidsbegrænset til xx mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 

Ansøgningsfristen er søndag den  27. September 2020 kl. 23:59 CET.  

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning. 

 

 

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info

Ansøgningsfrist: 27-09-2020
Ansættelsesdato: 15-10-2020
Arbejdstid: Fuldtid
Afdeling/Sted: Department of Science Education
Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Søg i stillinger